• more ...
 • Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
151k – 390k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 1 خوابه فروشی در Tours

14 ملک در
From 207,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 130 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 167,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 17 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 198,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 23 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 240,000 €
در جمع 1 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 199,000 €
ساخت 2023در جمع 5 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 390,000 €
ساخت 2023در جمع 1 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 315,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 6 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 228,000 €
در جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 271,000 €
From 271,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 3 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 271,000 €
From 271,000 €
ساخت 2023در جمع 2 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 247,000 €
From 247,000 €
ساخت 2023در جمع 1 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 192,000 €
From 192,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 21 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 178,000 €
From 178,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 151,000 €
From 151,000 €
در جمع 1 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Orleans, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 175,000 €
From 175,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 70 واحد مسکونی
آپارتمان – Indre-et-Loire, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 252,000 €
From 252,000 €
ساخت 2022در جمع 2 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 207,000 €
From 207,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 130 واحد مسکونی
آپارتمان – Indre-et-Loire, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 269,000 €
From 269,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 5 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 212,000 €
From 212,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 263 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 167,000 €
From 167,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 17 واحد مسکونی
آپارتمان – Orleans, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 160,000 €
From 160,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 61 واحد مسکونی
آپارتمان – Larçay, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 185,000 €
From 185,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 9 واحد مسکونی
آپارتمان – La Riche, Indre-et-Loire, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 209,000 €
From 209,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 8 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 144,000 €
From 144,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 30 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 244,000 €
From 244,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 17 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 198,000 €
From 198,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 23 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 177,000 €
From 177,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 20 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 199,000 €
From 199,000 €
ساخت 2023در جمع 5 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 228,000 €
From 228,000 €
در جمع 15 واحد مسکونی
آپارتمان – Tours, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 315,000 €
From 315,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 6 واحد مسکونی
آپارتمان – Indre-et-Loire, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 275,000 €
From 275,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 9 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 312,000 €
From 312,000 €
در جمع 6 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 127,000 €
From 127,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 29 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 162,000 €
From 162,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 10 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 200,000 €
From 200,000 €
سال ساخت: 2024در جمع 1 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 180,000 €
From 180,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 48 واحد مسکونی
آپارتمان – سانتر (فرانسه), فرانسه. From 240,000 €
From 240,000 €
سال ساخت: 2024در جمع 1 واحد مسکونی
آپارتمان – Indre-et-Loire, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 169,000 €
From 169,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 19 واحد مسکونی
آپارتمان – Orleans, سانتر (فرانسه), فرانسه. From 230,000 €
From 230,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 6 واحد مسکونی
25-1 در 78 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از