• more ...
 • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
279k – 800k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در Lyon

23 ملک در
From 241,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 11 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 230,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 84 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 248,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 197,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 83 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 352,000 €
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 3 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 286,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 26 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 299,000 €
ساخت 2023در جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 325,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 11 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 412,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 11 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 425,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 18 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 331,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 6 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 280,000 €
در جمع 35 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 368,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 19 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 279,000 €
در جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 270,000 €
در جمع 14 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. From 338,000 €
From 338,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 14 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. From 480,000 €
From 480,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 7 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. From 338,000 €
From 338,000 €
سال ساخت: 2024در جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. From 279,000 €
From 279,000 €
سال ساخت: 2024در جمع 5 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. From 251,000 €
From 251,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 32 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 288,000 €
سال ساخت: 2026.IVدر جمع 46 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. From 495,000 €
From 495,000 €
ساخت 2023در جمع 8 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. From 336,000 €
From 336,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 7 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
املاک مشابه در همین نزدیکی
ساختمان تازه ساز – کورشول, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 1,490,000 €
1,490,000 €
مساحت کل 111 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – کورشول, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 3,856,000 €
3,856,000 €
مساحت کل 167 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – کورشول, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 3,856,000 €
3,856,000 €
مساحت کل 167 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Le Grand-Bornand, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 611,000 €
611,000 €
مساحت کل 67 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Chatel, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. From 1,722,000 €
From 1,722,000 €
سال ساخت: 2024در جمع 13 واحد مسکونی
آپارتمان – Les Allues, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. From 1,700,000 €
From 1,700,000 €
ساخت 2022در جمع 6 واحد مسکونی
آپارتمان – Chatel, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. From 433,000 €
From 433,000 €
ساخت 2022در جمع 52 واحد مسکونی
آپارتمان – Les Gets, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. From 1,290,000 €
From 1,290,000 €
ساخت 2022در جمع 3 واحد مسکونی
ساختمان تازه ساز – وال ایسر, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 7,200,000 €
7,200,000 €
مساحت کل 190 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – وال ایسر, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 6,950,000 €
6,950,000 €
مساحت کل 214 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – وال ایسر, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 6,800,000 €
6,800,000 €
مساحت کل 214 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – وال ایسر, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 5,100,000 €
5,100,000 €
مساحت کل 154 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – وال ایسر, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 4,900,000 €
4,900,000 €
مساحت کل 149 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – وال ایسر, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 3,990,000 €
3,990,000 €
مساحت کل 109 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – وال ایسر, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 6,700,000 €
6,700,000 €
مساحت کل 231 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – وال ایسر, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 205 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – وال ایسر, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 5,990,000 €
5,990,000 €
مساحت کل 266 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – مورزین, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 920,000 €
920,000 €
مساحت کل 114 متر مربع4 اتاق خواب
آپارتمان – مورزین, Auvergne-Rhône-Alpes, فرانسه. 785,000 €
785,000 €
مساحت کل 111 متر مربع3 اتاق خواب
25-1 در 939 مورد, صفحه 1 در 38
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از