• more ...
 • Poli Crysochous, پافوس, قبرس
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
زمین های تجاری
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
1.9M – 1.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

زمین تجاری لوکس/لاکچری در Poli Crysochous برای فروش

1 ملک در
1,930,000 €
مساحت زمین: 21,410 متر مربع
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Latchi, Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 2,150,000 €
2,150,000 €
مساحت کل 258 متر مربعمساحت زمین: 895 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Latchi, Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 2,962,000 €
2,962,000 €
مساحت کل 306 متر مربعمساحت زمین: 1,010 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 541 متر مربعمساحت زمین: 1,326 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Latchi, Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 2,962,000 €
2,962,000 €
مساحت کل 265 متر مربعمساحت زمین: 899 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 435 متر مربعمساحت زمین: 2,035 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 366 متر مربعمساحت زمین: 2,323 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 375 متر مربعمساحت زمین: 2,114 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 1,580,000 €
1,580,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 2,385,000 €
2,385,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 922 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 526 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 2,385,000 €
2,385,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 922 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 3,200,000 €
3,200,000 €
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 3,100,000 €
3,100,000 €
مساحت کل 283 متر مربعمساحت زمین: 803 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 3,400,000 €
3,400,000 €
مساحت کل 799 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 546 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 541 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 553 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 1,850,000 €
1,850,000 €
مساحت کل 553 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 530 متر مربعمساحت زمین: 1,640 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 1,710,000 €
1,710,000 €
مساحت کل 468 متر مربعمساحت زمین: 653 متر مربع3 اتاق خواب
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 448 متر مربعمساحت زمین: 760 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 5,546,000 €
5,546,000 €
مساحت کل 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 6,008,000 €
6,008,000 €
مساحت کل 772 متر مربعمساحت زمین: 1,908 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 3,605,000 €
3,605,000 €
مساحت کل 653 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Latchi, Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 2,960,000 €
2,960,000 €
مساحت کل 288 متر مربعمساحت زمین: 876 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Latchi, Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 940 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Latchi, Poli Crysochous, پافوس, قبرس. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 246 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از