• more ...
 • Poli Crysochous, پافوس, قبرس
خانه، ویلا،خانه روستایی
1.5M – 3.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های لوکس/لاکچری استخر داردر Poli Crysochous

18 ملک در
2,150,000 €
مساحت کل 258 متر مربعمساحت زمین: 895 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,962,000 €
مساحت کل 306 متر مربعمساحت زمین: 1,010 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
2,700,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,850,000 €
مساحت کل 541 متر مربعمساحت زمین: 1,326 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 435 متر مربعمساحت زمین: 2,035 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3,000,000 €
مساحت کل 366 متر مربعمساحت زمین: 2,323 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2,385,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 922 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,385,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 922 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 526 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,200,000 €
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,100,000 €
مساحت کل 283 متر مربعمساحت زمین: 803 متر مربع3 اتاق خواب
1,710,000 €
مساحت کل 468 متر مربعمساحت زمین: 653 متر مربع3 اتاق خواب
3,400,000 €
مساحت کل 603 متر مربعمساحت زمین: 1,906 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2 months ago
1,850,000 €
مساحت کل 422 متر مربعمساحت زمین: 1,326 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2 months ago
2,700,000 €
مساحت کل 430 متر مربعمساحت زمین: 1,614 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2 months ago
2,960,000 €
مساحت کل 288 متر مربعمساحت زمین: 876 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,000,000 €
مساحت کل 275 متر مربعمساحت زمین: 940 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 246 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Aphrodite Hills, Kouklia, پافوس, قبرس. 1,748,000 €
1,748,000 €
مساحت کل 346 متر مربعمساحت زمین: 749 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پافوس, قبرس. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Aphrodite Hills, Kouklia, پافوس, قبرس. 3,690,000 €
3,690,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Aphrodite Hills, Kouklia, پافوس, قبرس. 3,450,000 €
3,450,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Chloraka, پافوس, قبرس. 2,250,000 €
2,250,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Aphrodite Hills, Kouklia, پافوس, قبرس. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 936 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Aphrodite Hills, Kouklia, پافوس, قبرس. 2,750,000 €
2,750,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Kouklia, پافوس, قبرس. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ویلا – Konia, پافوس, قبرس. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 535 متر مربعمساحت زمین: 1,215 متر مربع4 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Aphrodite Hills, Kouklia, پافوس, قبرس. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 480 متر مربعمساحت زمین: 2,790 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Aphrodite Hills, Kouklia, پافوس, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,997 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Tsada, پافوس, قبرس. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 391 متر مربعمساحت زمین: 1,290 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Neo Chorio, پافوس, قبرس. 2,150,000 €
2,150,000 €
مساحت کل 258 متر مربعمساحت زمین: 950 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Aphrodite Hills, Kouklia, پافوس, قبرس. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 810 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Tsada, پافوس, قبرس. 1,650,000 €
1,650,000 €
مساحت کل 212 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 1,634 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 3,100,000 €
3,100,000 €
مساحت کل 615 متر مربعمساحت زمین: 2,711 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Aphrodite Hills, Kouklia, پافوس, قبرس. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 214 متر مربعمساحت زمین: 2,115 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,600,000 €
2,600,000 €
مساحت کل 430 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Tsada, پافوس, قبرس. 1,650,000 €
1,650,000 €
مساحت کل 248 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 3,700,000 €
3,700,000 €
مساحت کل 706 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Peyia, پافوس, قبرس. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,800 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Aphrodite Hills, Kouklia, پافوس, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 404 متر مربعمساحت زمین: 3,131 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Kissonerga, پافوس, قبرس. 3,450,000 €
3,450,000 €
مساحت کل 409 متر مربعمساحت زمین: 798 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Konia, پافوس, قبرس. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 530 متر مربعمساحت زمین: 712 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
25-1 در 260 مورد, صفحه 1 در 11
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از