• more ...
 • Poli Crysochous, پافوس, قبرس
خانه، ویلا،خانه روستایی
332k – 3.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
2,150,000 €
مساحت کل 258 متر مربعمساحت زمین: 895 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,962,000 €
مساحت کل 306 متر مربعمساحت زمین: 1,010 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
795,000 €
مساحت کل 153 متر مربعمساحت زمین: 639 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
481,000 €
مساحت کل 139 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 435 متر مربعمساحت زمین: 2,035 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 375 متر مربعمساحت زمین: 2,114 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3,000,000 €
مساحت کل 366 متر مربعمساحت زمین: 2,323 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
1,580,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,385,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 922 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
655,000 €
مساحت کل 148 متر مربعمساحت زمین: 571 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,385,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 922 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 526 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
852,000 €
مساحت کل 186 متر مربعمساحت زمین: 602 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,476,000 €
مساحت کل 218 متر مربعمساحت زمین: 530 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
910,000 €
مساحت کل 186 متر مربعمساحت زمین: 630 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3,100,000 €
مساحت کل 283 متر مربعمساحت زمین: 803 متر مربع3 اتاق خواب
1,070,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
466,000 €
مساحت کل 103 متر مربعمساحت زمین: 636 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
462,000 €
مساحت کل 103 متر مربعمساحت زمین: 619 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
332,000 €
مساحت کل 159 متر مربعمساحت زمین: 769 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
382,000 €
مساحت کل 127 متر مربعمساحت زمین: 602 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 448 متر مربعمساحت زمین: 760 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,400,000 €
مساحت کل 336 متر مربعمساحت زمین: 560 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,401,000 €
مساحت کل 345 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,201,000 €
مساحت کل 570 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,250,000 €
مساحت کل 253 متر مربعمساحت زمین: 420 متر مربع3 اتاق خواب
392,000 €
مساحت کل 79 متر مربع
512,000 €
مساحت کل 131 متر مربع3 اتاق خواب
998,000 €
مساحت کل 190 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از