• more ...
 • Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
650k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در Coral Bay

3 ملک در
650,000 €
مساحت کل 202 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 625 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
آپارتمان – Coral Bay, Peyia, پافوس, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت زمین: 8,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 305,000 €
305,000 €
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
آپارتمان – Sea Caves, Peyia, پافوس, قبرس. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 1,380 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 219,000 €
219,000 €
مساحت کل 128 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 165,000 €
165,000 €
مساحت کل 87 متر مربعمساحت زمین: 125 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 2,000,000 €
2,000,000 €
مساحت کل 489 متر مربعمساحت زمین: 1,840 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 273,000 €
273,000 €
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 176,000 €
176,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 150,000 €
150,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 657,000 €
657,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 518 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 1,800,000 €
1,800,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 4,507 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل 88 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 170,000 €
170,000 €
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 130,000 €
130,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 930,000 €
930,000 €
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 280,000 €
280,000 €
مساحت کل 87 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل 165 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 87 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Peyia, پافوس, قبرس. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 1,344 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Peyia, پافوس, قبرس. 448,000 €
448,000 €
مساحت کل 157 متر مربع3 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – Peyia, پافوس, قبرس. 344,000 €
344,000 €
مساحت کل 127 متر مربع3 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – Peyia, پافوس, قبرس. 413,000 €
413,000 €
مساحت کل 153 متر مربع3 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – Peyia, پافوس, قبرس. 850,000 €
850,000 €
مساحت کل 83 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 312,000 €
312,000 €
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Peyia, پافوس, قبرس. 133,000 €
133,000 €
مساحت کل 113 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از