• more ...
 • Limassol Marina, Limassol (city), لیماسول, قبرس
خانه، ویلا،خانه روستایی
980k – 4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های استخردار کناردریا در Limassol Marina

2 ملک در
980,000 €
مساحت کل 226 متر مربعمساحت زمین: 745 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4,000,000 €
مساحت کل 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 2,400,000 €
2,400,000 €
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Limassol (city), لیماسول, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Limassol (city), لیماسول, قبرس. 1,350,000 €
1,350,000 €
مساحت کل 430 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – Limassol (city), لیماسول, قبرس. 2,100,000 €
2,100,000 €
مساحت کل 265 متر مربعمساحت زمین: 485 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 3,700,000 €
3,700,000 €
مساحت کل 483 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – Limassol (city), لیماسول, قبرس. 9,000,000 €
9,000,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 2,800 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Limassol (city), لیماسول, قبرس. 2,480,000 €
2,480,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Limassol (city), لیماسول, قبرس. 4,000,000 €
4,000,000 €
مساحت کل 620 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Limassol (city), لیماسول, قبرس. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 790 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Limassol (city), لیماسول, قبرس. 15,500,000 €
15,500,000 €
مساحت کل 743 متر مربعمساحت زمین: 1,391 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 2,800,000 €
2,800,000 €
مساحت کل 274 متر مربعمساحت زمین: 481 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Limassol (city), لیماسول, قبرس. 670,000 €
670,000 €
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 420 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 530,000 €
530,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 340 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 299 متر مربعمساحت زمین: 761 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Limassol (city), لیماسول, قبرس. 1,600,000 €
1,600,000 €
مساحت کل 274 متر مربعمساحت زمین: 308 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 1,300,000 €
1,300,000 €
مساحت کل 185 متر مربعمساحت زمین: 424 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 980,000 €
980,000 €
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 475 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 1,250,000 €
1,250,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Limassol (city), لیماسول, قبرس. 3,450,000 €
3,450,000 €
مساحت کل 402 متر مربعمساحت زمین: 567 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 550,000 €
550,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 258 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – Germasogeia, Limassol (city), لیماسول, قبرس. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 101 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از