• more ...
 • Pernera, پروتاراس, Famagusta, قبرس
خانه، ویلا،خانه روستایی
2.5M – 3.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه لوکس/لاکچری در Pernera برای فروش

3 ملک در
2,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
2,950,000 €
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 7,500 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 345 متر مربعمساحت زمین: 1,123 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 289 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 4,000,000 €
4,000,000 €
مساحت کل 530 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,995,000 €
3,995,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 6,695 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,850,000 €
3,850,000 €
مساحت کل 291 متر مربعمساحت زمین: 1,320 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 382 متر مربعمساحت زمین: 1,757 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,800,000 €
3,800,000 €
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 5,500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 382 متر مربعمساحت زمین: 1,757 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,456 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,395,000 €
2,395,000 €
مساحت کل 764 متر مربعمساحت زمین: 3,350 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 417 متر مربعمساحت زمین: 1,095 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 4,346 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,555,000 €
1,555,000 €
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,199,000 €
2,199,000 €
مساحت کل 305 متر مربعمساحت زمین: 605 متر مربع4 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 290 متر مربعمساحت زمین: 1,680 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 599 متر مربعمساحت زمین: 1,050 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 2,676 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 229 متر مربعمساحت زمین: 341 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 358 متر مربع
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,250,000 €
2,250,000 €
مساحت کل 312 متر مربعمساحت زمین: 860 متر مربع
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,450,000 €
2,450,000 €
مساحت کل 698 متر مربعمساحت زمین: 3,350 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,600,000 €
3,600,000 €
مساحت کل 446 متر مربعمساحت زمین: 748 متر مربع
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از