• more ...
 • Pernera, پروتاراس, Famagusta, قبرس
خانه، ویلا،خانه روستایی
360k – 3.0M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
2,950,000 €
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
375,000 €
مساحت کل 155 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
360,000 €
مساحت کل 161 متر مربعمساحت زمین: 371 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,330,000 €
1,330,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 522 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 382 متر مربعمساحت زمین: 1,757 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 675,000 €
675,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 491 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 382 متر مربعمساحت زمین: 1,757 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,456 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 825,000 €
825,000 €
مساحت کل 147 متر مربعمساحت زمین: 725 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 675,000 €
675,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 449,000 €
449,000 €
مساحت کل 290 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 860,000 €
860,000 €
مساحت کل 166 متر مربعمساحت زمین: 707 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 4,346 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 460,000 €
460,000 €
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 543,000 €
543,000 €
مساحت کل 164 متر مربعمساحت زمین: 543 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 600,000 €
600,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 390 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 380,000 €
380,000 €
مساحت کل 459 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 570,000 €
570,000 €
مساحت کل 246 متر مربعمساحت زمین: 380 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 434,000 €
434,000 €
مساحت کل 147 متر مربعمساحت زمین: 299 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 432,000 €
432,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 240,000 €
240,000 €
مساحت کل 294 متر مربعمساحت زمین: 218 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 680,000 €
680,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,199,000 €
2,199,000 €
مساحت کل 305 متر مربعمساحت زمین: 605 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 600,000 €
600,000 €
مساحت کل 179 متر مربعمساحت زمین: 247 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 425,000 €
425,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 34 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از