• more ...
 • آیا ناپا, Famagusta, قبرس
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
390k – 5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
390,000 €
مساحت کل 305 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
500,000 €
مساحت کل 124 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,700,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,500,000 €
6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
500,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 215 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل 224 متر مربعمساحت زمین: 484 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
549,000 €
مساحت کل 135 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
650,000 €
مساحت کل 143 متر مربعمساحت زمین: 338 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,450,000 €
مساحت کل 442 متر مربعمساحت زمین: 940 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
570,000 €
مساحت کل 175 متر مربعمساحت زمین: 380 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
5,000,000 €
مساحت کل 777 متر مربعمساحت زمین: 1,141 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به آیا ناپا

ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 390,000 €
390,000 €
مساحت کل 166 متر مربعمساحت زمین: 265 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 575,000 €
575,000 €
مساحت کل 168 متر مربعمساحت زمین: 571 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 425,000 €
425,000 €
مساحت کل 162 متر مربعمساحت زمین: 279 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 265 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,330,000 €
1,330,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 522 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Sotira, Famagusta, قبرس. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 166 متر مربعمساحت زمین: 1,020 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Sotira, Famagusta, قبرس. 588,000 €
588,000 €
مساحت کل 112 متر مربعمساحت زمین: 338 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,700,000 €
2,700,000 €
مساحت کل 345 متر مربعمساحت زمین: 1,123 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 365,000 €
365,000 €
مساحت کل 131 متر مربعمساحت زمین: 230 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Pernera, پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – پارالیمنی, Famagusta, قبرس. 2,350,000 €
2,350,000 €
مساحت کل 312 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,850,000 €
3,850,000 €
مساحت کل 291 متر مربعمساحت زمین: 1,320 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Sotira, Famagusta, قبرس. 370,000 €
370,000 €
مساحت کل 84 متر مربعمساحت زمین: 454 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 382 متر مربعمساحت زمین: 1,757 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Sotira, Famagusta, قبرس. 660,000 €
660,000 €
مساحت کل 119 متر مربعمساحت زمین: 567 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 438,000 €
438,000 €
مساحت کل 136 متر مربعمساحت زمین: 445 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 675,000 €
675,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 491 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 115 متر مربعمساحت زمین: 381 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Sotira, Famagusta, قبرس. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Famagusta, قبرس. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 358 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Sotira, Famagusta, قبرس. 684,000 €
684,000 €
مساحت کل 129 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 382 متر مربعمساحت زمین: 1,757 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Sotira, Famagusta, قبرس. 470,000 €
470,000 €
مساحت کل 151 متر مربعمساحت زمین: 509 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – پارالیمنی, Famagusta, قبرس. 374,000 €
374,000 €
مساحت کل 126 متر مربعمساحت زمین: 248 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 99 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از