• more ...
 • آیا ناپا, Famagusta, قبرس
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
439k – 5.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه 4 خوابه فروشی در آیا ناپا

22 ملک در
1,450,000 €
مساحت کل 185 متر مربعمساحت زمین: 838 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 185 متر مربعمساحت زمین: 838 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,700,000 €
مساحت کل 256 متر مربعمساحت زمین: 665 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل 224 متر مربعمساحت زمین: 484 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
477,000 €
مساحت کل 191 متر مربعمساحت زمین: 365 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
680,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 6,109 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
2,000,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 990 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
580,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 235 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,575,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
520,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 390 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
475,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 505 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,450,000 €
مساحت کل 442 متر مربعمساحت زمین: 940 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 505 متر مربع4 اتاق خواب
3,150,000 €
مساحت کل 507 متر مربعمساحت زمین: 910 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 614 متر مربعمساحت زمین: 743 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
3,157,000 €
مساحت کل 277 متر مربعمساحت زمین: 463 متر مربع4 اتاق خواب
5,000,000 €
مساحت کل 777 متر مربعمساحت زمین: 1,141 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,850,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 829 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
5,547,000 €
مساحت کل 552 متر مربعمساحت زمین: 909 متر مربع4 اتاق خواب
470,000 €
مساحت کل 217 متر مربعمساحت زمین: 585 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – آیا ناپا, Famagusta, قبرس. 439,000 €
439,000 €
مساحت کل 186 متر مربعمساحت زمین: 630 متر مربع4 اتاق خواب

املاک مشابه نزدیک به آیا ناپا

ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,330,000 €
1,330,000 €
مساحت کل 190 متر مربعمساحت زمین: 522 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Sotira, Famagusta, قبرس. 1,500,000 €
1,500,000 €
مساحت کل 166 متر مربعمساحت زمین: 1,020 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Sotira, Famagusta, قبرس. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 157 متر مربعمساحت زمین: 650 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Pernera, پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,950,000 €
2,950,000 €
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 3,000,000 €
3,000,000 €
مساحت کل 382 متر مربعمساحت زمین: 1,757 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 675,000 €
675,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 491 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – پارالیمنی, Famagusta, قبرس. 1,150,000 €
1,150,000 €
مساحت کل 284 متر مربعمساحت زمین: 522 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Sotira, Famagusta, قبرس. 684,000 €
684,000 €
مساحت کل 129 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 382 متر مربعمساحت زمین: 1,757 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 1,750,000 €
1,750,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,456 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – پارالیمنی, Famagusta, قبرس. 595,000 €
595,000 €
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 380 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 425,000 €
425,000 €
مساحت کل 128 متر مربعمساحت زمین: 289 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 395,000 €
395,000 €
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 380,000 €
380,000 €
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 292 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 425,000 €
425,000 €
مساحت کل 128 متر مربعمساحت زمین: 289 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پارالیمنی, Famagusta, قبرس. 1,900,000 €
1,900,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Famagusta, قبرس. 1,650,000 €
1,650,000 €
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Pernera, پروتاراس, Famagusta, قبرس. 375,000 €
375,000 €
مساحت کل 155 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Liopetri, Famagusta, قبرس. 360,000 €
360,000 €
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 729 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Liopetri, Famagusta, قبرس. 290,000 €
290,000 €
مساحت کل 190 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 495,000 €
495,000 €
مساحت کل 169 متر مربعمساحت زمین: 299 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پارالیمنی, Famagusta, قبرس. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 356 متر مربعمساحت زمین: 547 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس. 825,000 €
825,000 €
مساحت کل 147 متر مربعمساحت زمین: 725 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 94 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از