هتل ها
300k – 90M
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

هتل فروشی در فرانسه

24 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
40,000,000 €
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
1,515,000 €
منظقه
1,656 متر مربع
سال ساخت
20,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
12,900 متر مربع
سال ساخت
1984
1,400,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
750 متر مربع
سال ساخت
1848
2,060,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
650 متر مربع
سال ساخت
2,240,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
580 متر مربع
سال ساخت
4,600,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1750
13,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
20,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2018
26,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
8,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
993 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,700 متر مربع
سال ساخت
3,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
800 متر مربع
سال ساخت
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,732 متر مربع
سال ساخت
51,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
63,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
23,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
26,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
30,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
120,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
40,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
35,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
30,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
25,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت

املاک مشابه در همین نزدیکی

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2025
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
280,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2023
37,500,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
1,690,000 €
منظقه
11,000 متر مربع
سال ساخت
2022
21,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
1997
6,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
960 متر مربع
سال ساخت
2008
13,150,000 €
سودمندی
4.75%
درآمد مطلق
624,960 €
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
2022
22,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,320,000 €
منظقه
12,000 متر مربع
سال ساخت
900,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
42,000 €
منظقه
425 متر مربع
سال ساخت
10,500,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
560,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
4,750,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
260,000 €
منظقه
سال ساخت
19,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
950,000 €
منظقه
سال ساخت
2010
6,500,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
325,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
2012
2,800,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
800 متر مربع
سال ساخت
2023
8,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
510,000 €
منظقه
14,700 متر مربع
سال ساخت
11,800,000 €
14,550,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
15,000,000 €
17,500,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
825,000 €
منظقه
2,700 متر مربع
سال ساخت
1972
60,057,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
2,611,000 €
منظقه
16,000 متر مربع
سال ساخت
2023
46,200,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
2,495,600 €
منظقه
13,140 متر مربع
سال ساخت
2017
8,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
400,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
21,800,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
2,800 متر مربع
سال ساخت
1973
5,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
5,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
3,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,000 متر مربع
سال ساخت
3,200,000 €
سودمندی
4.9%
درآمد مطلق
158,220 €
منظقه
536 متر مربع
سال ساخت
1905
25-1 در 877 مورد, صفحه 1 در 35
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از