هتل ها
300k – 90M
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

هتل فروشی در فرانسه

34 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
40,000,000 €
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
1,515,000 €
منظقه
1,656 متر مربع
سال ساخت
20,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
12,900 متر مربع
سال ساخت
1984
1,400,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
750 متر مربع
سال ساخت
1848
7,350,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,200 متر مربع
سال ساخت
2,060,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
650 متر مربع
سال ساخت
2,240,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
580 متر مربع
سال ساخت
4,600,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1750
20,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2018
13,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
26,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
8,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
993 متر مربع
سال ساخت
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,732 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,700 متر مربع
سال ساخت
3,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
800 متر مربع
سال ساخت
51,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
63,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
30,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
120,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
40,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
26,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
23,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
35,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
30,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
25,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
25-1 در 34 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از