300k – 80M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

هتل فروشی در آلمان

101 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
7,500,000 €
سودمندی
7.9%
درآمد مطلق
593,265 €
منظقه
4,248 متر مربع
سال ساخت
1963
12,000,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
546,120 €
منظقه
5,927 متر مربع
سال ساخت
1997
10,800,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
547,524 €
منظقه
5,500 متر مربع
سال ساخت
1976
13,150,000 €
سودمندی
4.75%
درآمد مطلق
624,960 €
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
2022
20,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
800,000 €
منظقه
13,000 متر مربع
سال ساخت
1992
70,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
3,500,000 €
منظقه
11,100 متر مربع
سال ساخت
2012
39,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,953,720 €
منظقه
12,645 متر مربع
سال ساخت
2019
14,500,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
2,300 متر مربع
سال ساخت
2006
3,750,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
225,000 €
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
1980
46,200,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
2,495,600 €
منظقه
13,140 متر مربع
سال ساخت
2017
21,800,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
2,800 متر مربع
سال ساخت
1973
23,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,375,000 €
منظقه
8,141 متر مربع
سال ساخت
2017
31,900,000 €
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
1,219,800 €
منظقه
5,640 متر مربع
سال ساخت
2011
3,200,000 €
سودمندی
4.9%
درآمد مطلق
158,220 €
منظقه
536 متر مربع
سال ساخت
1905
7,950,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
450,000 €
منظقه
5,300 متر مربع
سال ساخت
1995
70,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
3,500,000 €
منظقه
10,116 متر مربع
سال ساخت
14,500,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
691,976 €
منظقه
5,177 متر مربع
سال ساخت
14,700,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
3,600 متر مربع
سال ساخت
6,500,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
300,000 €
منظقه
2,760 متر مربع
سال ساخت
21,700,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,086,155 €
منظقه
4,895 متر مربع
سال ساخت
1983
6,900,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
300,000 €
منظقه
3,925 متر مربع
سال ساخت
1970
22,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
21,000 متر مربع
سال ساخت
1985
40,000,000 €
سودمندی
3.6%
درآمد مطلق
1,440,000 €
منظقه
3,850 متر مربع
سال ساخت
7,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,600 متر مربع
سال ساخت
2017
16,550,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
744,480 €
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
2019
25-1 در 101 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از