300k – 80M
Price
 • 300k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 300k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 300k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

هتل فروشی در آلمان

94 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
13,150,000 €
سودمندی
4.75%
درآمد مطلق
624,960 €
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
2022
60,057,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
2,611,000 €
منظقه
16,000 متر مربع
سال ساخت
2023
46,200,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
2,495,600 €
منظقه
13,140 متر مربع
سال ساخت
2017
21,800,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
2,800 متر مربع
سال ساخت
1973
3,200,000 €
سودمندی
4.9%
درآمد مطلق
158,220 €
منظقه
536 متر مربع
سال ساخت
1905
14,500,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
691,976 €
منظقه
5,177 متر مربع
سال ساخت
70,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
3,500,000 €
منظقه
10,116 متر مربع
سال ساخت
22,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
21,000 متر مربع
سال ساخت
1985
21,700,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,086,155 €
منظقه
4,895 متر مربع
سال ساخت
1983
6,900,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
300,000 €
منظقه
3,925 متر مربع
سال ساخت
1970
40,000,000 €
سودمندی
3.6%
درآمد مطلق
1,440,000 €
منظقه
3,850 متر مربع
سال ساخت
7,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,600 متر مربع
سال ساخت
2017
20,000,000 €
سودمندی
3.6%
درآمد مطلق
719,800 €
منظقه
سال ساخت
2004
11,000,000 €
سودمندی
2.73%
درآمد مطلق
300,000 €
منظقه
سال ساخت
1978
4,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1991
22,000,000 €
سودمندی
4.23%
درآمد مطلق
929,760 €
منظقه
سال ساخت
2022
9,850,000 €
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
624,069 €
منظقه
سال ساخت
8,750,000 €
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
550,800 €
منظقه
سال ساخت
1990
12,400,000 €
سودمندی
5.9%
درآمد مطلق
730,000 €
منظقه
سال ساخت
1954
16,400,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
890,000 €
منظقه
سال ساخت
1993
5,250,000 €
سودمندی
6.4%
درآمد مطلق
336,000 €
منظقه
سال ساخت
1990
5,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,100 متر مربع
سال ساخت
2,400,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,300 متر مربع
سال ساخت
1937
16,550,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
744,480 €
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
2019
9,340,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
522,000 €
منظقه
سال ساخت
25-1 در 94 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از