1.9M – 80M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

هتل فروشی در آلمان

96 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
4,900,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
275,000 €
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
6,100,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
306,000 €
منظقه
سال ساخت
12,000,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
546,120 €
منظقه
5,927 متر مربع
سال ساخت
1997
3,750,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
225,000 €
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
1980
9,800,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
سال ساخت
14,500,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
2,300 متر مربع
سال ساخت
2006
10,800,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
547,524 €
منظقه
5,500 متر مربع
سال ساخت
1976
21,800,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
2,800 متر مربع
سال ساخت
1973
39,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,953,720 €
منظقه
12,645 متر مربع
سال ساخت
2019
11,650,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
583,920 €
منظقه
4,920 متر مربع
سال ساخت
2017
7,500,000 €
سودمندی
7.9%
درآمد مطلق
593,265 €
منظقه
4,248 متر مربع
سال ساخت
1963
4,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1991
4,760,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
323,680 €
منظقه
2,050 متر مربع
سال ساخت
1958
12,400,000 €
سودمندی
5.9%
درآمد مطلق
730,000 €
منظقه
سال ساخت
1954
3,700,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
210,000 €
منظقه
سال ساخت
1950
3,200,000 €
سودمندی
4.9%
درآمد مطلق
158,220 €
منظقه
536 متر مربع
سال ساخت
1905
13,500,000 €
سودمندی
4.9%
درآمد مطلق
661,500 €
منظقه
6,198 متر مربع
سال ساخت
4,200,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
250,000 €
منظقه
سال ساخت
2000
46,200,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
2,495,600 €
منظقه
13,140 متر مربع
سال ساخت
2017
14,300,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
774,830 €
منظقه
5,540 متر مربع
سال ساخت
2009
31,900,000 €
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
1,219,800 €
منظقه
5,640 متر مربع
سال ساخت
2011
27,500,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
1,212,444 €
منظقه
سال ساخت
2020
16,400,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
890,000 €
منظقه
سال ساخت
1993
70,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
3,500,000 €
منظقه
11,100 متر مربع
سال ساخت
2012
18,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
5,500 متر مربع
سال ساخت
2014
25-1 در 96 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از