• more ...
 • قبرس
در حال جستجو...
هتل ها
2M – 16M
Price
 • 700k
 • 1.5M
 • 2M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 700k
 • 1.5M
 • 2M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 700k
 • 1.5M
 • 2M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 700k
 • 1.5M
 • 2M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

هتل فروشی در قبرس

5 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,090 متر مربع
سال ساخت
2014
11,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
1998
16,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,580 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
734 متر مربع
سال ساخت
9,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,500 متر مربع
سال ساخت

املاک مشابه در همین نزدیکی

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,410,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
163 متر مربع
سال ساخت
2024
539,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
91 متر مربع
سال ساخت
2024
1,010,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
75 متر مربع
سال ساخت
2024
2,949,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
351 متر مربع
سال ساخت
2021
150,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
26 متر مربع
سال ساخت
2021
848,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
163 متر مربع
سال ساخت
2024
1,410,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
309 متر مربع
سال ساخت
2024
562,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
104 متر مربع
سال ساخت
2024
848,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
217 متر مربع
سال ساخت
2024
1,648,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
246 متر مربع
سال ساخت
2023
170,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
54 متر مربع
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
3.6%
درآمد مطلق
80,000 €
منظقه
183 متر مربع
سال ساخت
2,140,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
555 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
150,000 €
منظقه
474 متر مربع
سال ساخت
1,625,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
65,000 €
منظقه
302 متر مربع
سال ساخت
1,725,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
69,000 €
منظقه
302 متر مربع
سال ساخت
1,660,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
285 متر مربع
سال ساخت
1,767,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
292 متر مربع
سال ساخت
650,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
114 متر مربع
سال ساخت
847,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
94 متر مربع
سال ساخت
1,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
180 متر مربع
سال ساخت
671,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
76 متر مربع
سال ساخت
1,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
730 متر مربع
سال ساخت
1998
504,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
95 متر مربع
سال ساخت
2008
3,990,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,900 متر مربع
سال ساخت
2011
25-1 در 178 مورد, صفحه 1 در 7
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از