• more ...
 • قبرس
در حال جستجو...
هتل ها
2M – 16M
Price
 • 700k
 • 1.5M
 • 2M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 700k
 • 1.5M
 • 2M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 700k
 • 1.5M
 • 2M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 700k
 • 1.5M
 • 2M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

هتل فروشی در لیماسول

7 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,090 متر مربع
سال ساخت
2014
11,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
1998
16,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,580 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
734 متر مربع
سال ساخت
4,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
700 متر مربع
سال ساخت
5,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
9,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,500 متر مربع
سال ساخت

املاک مشابه در همین نزدیکی

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
280,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
22,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,320,000 €
منظقه
12,000 متر مربع
سال ساخت
900,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
42,000 €
منظقه
425 متر مربع
سال ساخت
10,500,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
560,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
19,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
950,000 €
منظقه
سال ساخت
2010
4,750,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
260,000 €
منظقه
سال ساخت
6,500,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
325,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
2012
8,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
510,000 €
منظقه
14,700 متر مربع
سال ساخت
11,800,000 €
14,550,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
15,000,000 €
17,500,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
825,000 €
منظقه
2,700 متر مربع
سال ساخت
1972
8,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
400,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
23,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,150,000 €
منظقه
2,600 متر مربع
سال ساخت
2018
15,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
930,000 €
منظقه
8,300 متر مربع
سال ساخت
1970
40,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
5,200,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
350,000 €
منظقه
5,066 متر مربع
سال ساخت
2005
31,000,000 €
42,000,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
2,200,000 €
منظقه
22,500 متر مربع
سال ساخت
41,900,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
2,514,000 €
منظقه
19,000 متر مربع
سال ساخت
20,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,230,000 €
منظقه
10,500 متر مربع
سال ساخت
1974
95,500,000 €
سودمندی
7.6%
درآمد مطلق
7,258,000 €
منظقه
14,900 متر مربع
سال ساخت
2005
10,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
495,000 €
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
2016
400,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
300 متر مربع
سال ساخت
1993
1,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
405 متر مربع
سال ساخت
2010
15,000,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
1,050,000 €
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
15,500,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
1,050,000 €
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
1864
25-1 در 644 مورد, صفحه 1 در 26
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از