• more ...
 • یونان
هتل ها
400k – 60M
Price
 • 400k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 400k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 400k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 400k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

هتل فروشی در یونان

111 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
900,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
42,000 €
منظقه
425 متر مربع
سال ساخت
400,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
300 متر مربع
سال ساخت
1993
1,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
405 متر مربع
سال ساخت
2010
1,100,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
منظقه
457 متر مربع
سال ساخت
590,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
430 متر مربع
سال ساخت
1987
674,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
360 متر مربع
سال ساخت
2002
1,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,100 متر مربع
سال ساخت
1995
11,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
1968
2,450,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
670 متر مربع
سال ساخت
2021
15,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,500 متر مربع
سال ساخت
1980
3,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
1990
1,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
521 متر مربع
سال ساخت
2000
2,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,667 متر مربع
سال ساخت
2002
3,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,183 متر مربع
سال ساخت
2020
4,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,900 متر مربع
سال ساخت
2009
2,630,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
1900
2,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,150 متر مربع
سال ساخت
1979
6,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
1983
1,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
510 متر مربع
سال ساخت
2022
3,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
650 متر مربع
سال ساخت
2019
20,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
8,000 متر مربع
سال ساخت
2000
3,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,500 متر مربع
سال ساخت
1991
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
2000
1,050,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
480 متر مربع
سال ساخت
1986
5,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,970 متر مربع
سال ساخت
1996
25-1 در 111 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از