300k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

هتل فروشی در اسپانیا

181 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
95,500,000 €
سودمندی
7.6%
درآمد مطلق
7,258,000 €
منظقه
14,900 متر مربع
سال ساخت
2005
12,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
600,000 €
منظقه
12,442 متر مربع
سال ساخت
2002
1,750,000 €
سودمندی
10.0%
درآمد مطلق
175,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
2004
23,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,150,000 €
منظقه
2,600 متر مربع
سال ساخت
2018
10,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
495,000 €
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
2016
3,000,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
165,000 €
منظقه
720 متر مربع
سال ساخت
2017
1,750,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
126,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
2004
5,200,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
350,000 €
منظقه
5,066 متر مربع
سال ساخت
2005
1,685,000 €
سودمندی
8.2%
درآمد مطلق
138,000 €
منظقه
850 متر مربع
سال ساخت
2018
6,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
325,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
2012
12,900,000 €
سودمندی
8.1%
درآمد مطلق
منظقه
10,700 متر مربع
سال ساخت
2020
2,995,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
119,800 €
منظقه
560 متر مربع
سال ساخت
1900
2,500,000 €
سودمندی
6.4%
درآمد مطلق
160,000 €
منظقه
3,450 متر مربع
سال ساخت
7,200,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
540,000 €
منظقه
10,231 متر مربع
سال ساخت
50,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
3,000,000 €
منظقه
26,600 متر مربع
سال ساخت
34,000,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
2,380,000 €
منظقه
30,253 متر مربع
سال ساخت
6,900,000 €
سودمندی
8.1%
درآمد مطلق
560,000 €
منظقه
2,955 متر مربع
سال ساخت
36,000,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
2,000,000 €
منظقه
10,200 متر مربع
سال ساخت
15,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
4,100 متر مربع
سال ساخت
21,300,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,278,000 €
منظقه
13,800 متر مربع
سال ساخت
21,000,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
منظقه
11,000 متر مربع
سال ساخت
16,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
960,000 €
منظقه
11,800 متر مربع
سال ساخت
15,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
32,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
12,549 متر مربع
سال ساخت
16,900,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
750,000 €
منظقه
9,500 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 181 مورد, صفحه 1 در 8
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از