550k – 90M
Price
 • 550k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 550k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 550k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 550k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

هتل فروشی در اسپانیا

166 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
22,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,320,000 €
منظقه
12,000 متر مربع
سال ساخت
10,500,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
560,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
4,750,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
260,000 €
منظقه
سال ساخت
19,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
950,000 €
منظقه
سال ساخت
2010
6,500,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
325,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
2012
2,800,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
800 متر مربع
سال ساخت
2023
11,800,000 €
14,550,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
8,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
510,000 €
منظقه
14,700 متر مربع
سال ساخت
15,000,000 €
17,500,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
825,000 €
منظقه
2,700 متر مربع
سال ساخت
1972
8,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
400,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
41,900,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
2,514,000 €
منظقه
19,000 متر مربع
سال ساخت
5,200,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
350,000 €
منظقه
5,066 متر مربع
سال ساخت
2005
1,450,000 €
سودمندی
7.11%
درآمد مطلق
96,000 €
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
2020
1,350,000 €
سودمندی
8.1%
درآمد مطلق
110,000 €
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
2020
40,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
10,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
495,000 €
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
2016
15,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
930,000 €
منظقه
8,300 متر مربع
سال ساخت
1970
20,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,230,000 €
منظقه
10,500 متر مربع
سال ساخت
1974
31,000,000 €
42,000,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
2,200,000 €
منظقه
22,500 متر مربع
سال ساخت
23,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,150,000 €
منظقه
2,600 متر مربع
سال ساخت
2018
15,000,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
1,050,000 €
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
15,500,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
1,050,000 €
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
1864
37,000,000 €
سودمندی
6.4%
درآمد مطلق
2,350,000 €
منظقه
20,340 متر مربع
سال ساخت
26,200,000 €
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
منظقه
6,000 متر مربع
سال ساخت
57,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
21,700 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 166 مورد, صفحه 1 در 7
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از