• more ...
 • اروپای مرکزی
خانه های بهم متصل
102k – 6.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در اروپای مرکزی

104 ملک در
829,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 922 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,216,000 €
مساحت کل 187 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,636,000 €
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 7,650 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
5,474,000 €
مساحت کل 1,130 متر مربعمساحت زمین: 4,600 متر مربع30 اتاق خواب
740,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
410,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 533 متر مربع2 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
214,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 275 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
404,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 840 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
340,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 464 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
209,000 €
مساحت کل 105 متر مربع
1 week ago
172,000 €
مساحت کل 75 متر مربع
3 weeks ago
169,000 €
مساحت کل 72 متر مربع
2 months ago
339,000 €
مساحت کل 120 متر مربع
2 months ago
298,000 €
مساحت کل 218 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع
110,000 €
مساحت کل 54 متر مربع
3 months ago
146,000 €
مساحت کل 69 متر مربع
2 weeks ago
25-1 در 104 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از