• more ...
 • اروپای مرکزی
خانه های بهم متصل
111k – 5.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در اروپای مرکزی

109 ملک در
829,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 922 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,216,000 €
مساحت کل 187 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,545,000 €
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 7,650 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
382,000 €
مساحت کل 235 متر مربعمساحت زمین: 395 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
388,000 €
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
744,000 €
مساحت کل 430 متر مربعمساحت زمین: 1,173 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
737,000 €
مساحت کل 217 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
740,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
254,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 730 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
841,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,098 متر مربع5 اتاق خواب
1 month ago
540,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 840 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
647,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 986 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
340,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 464 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
199,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 2,112 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
5,173,000 €
مساحت کل 1,130 متر مربعمساحت زمین: 4,600 متر مربع30 اتاق خواب
298,000 €
مساحت کل 218 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع
Price on request
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 292 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
Price on request
مساحت کل 263 متر مربعمساحت زمین: 434 متر مربع7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
Price on request
مساحت کل 85 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
388,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 533 متر مربع9 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
Price on request
مساحت کل 85 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
Price on request
مساحت کل 83 متر مربعمساحت زمین: 184 متر مربع3 اتاق خواب
1 month ago
321,000 €
مساحت کل 60 متر مربع
2 months ago
347,000 €
مساحت کل 83 متر مربع
2 months ago
1,055,000 €
مساحت کل 116 متر مربع
2 months ago
25-1 در 109 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از