• more ...
 • دریاچه کومو, لمباردی, ایتالیا
همه موارد
300k – 5M
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در دریاچه کومو

8 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
341,750 €
منظقه
5,230 متر مربع
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1970
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1900
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
590,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
590,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت

املاک مشابه در همین نزدیکی

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,530,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
70,500 €
منظقه
480 متر مربع
سال ساخت
2010
5,400,000 €
سودمندی
6.4%
درآمد مطلق
344,000 €
منظقه
4,569 متر مربع
سال ساخت
7,000,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
470,800 €
منظقه
6,845 متر مربع
سال ساخت
4,500,000 €
سودمندی
5.9%
درآمد مطلق
266,638 €
منظقه
3,439 متر مربع
سال ساخت
9,450,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
660,000 €
منظقه
12,415 متر مربع
سال ساخت
2018
2,500,000 €
سودمندی
7.2%
درآمد مطلق
180,500 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
1,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
40,000 €
منظقه
85 متر مربع
سال ساخت
1,410,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
85,000 €
منظقه
370 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
7.4%
درآمد مطلق
370,000 €
منظقه
4,812 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
120,000 €
منظقه
110 متر مربع
سال ساخت
3,660,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
275,000 €
منظقه
5,630 متر مربع
سال ساخت
580,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
43,500 €
منظقه
210 متر مربع
سال ساخت
920,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
60,000 €
منظقه
180 متر مربع
سال ساخت
3,000,000 €
سودمندی
4.23%
درآمد مطلق
127,000 €
منظقه
110 متر مربع
سال ساخت
1,400,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
84,000 €
منظقه
260 متر مربع
سال ساخت
830,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
54,000 €
منظقه
190 متر مربع
سال ساخت
27,000,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
1,300,000 €
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
3,300,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
181,500 €
منظقه
535 متر مربع
سال ساخت
550,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
40,000 €
منظقه
120 متر مربع
سال ساخت
3,450,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
258,000 €
منظقه
3,118 متر مربع
سال ساخت
20,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,000,000 €
منظقه
1,044 متر مربع
سال ساخت
1,950,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
130,000 €
منظقه
858 متر مربع
سال ساخت
670,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
40,000 €
منظقه
140 متر مربع
سال ساخت
3,250,000 €
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
210,000 €
منظقه
1,223 متر مربع
سال ساخت
2,000,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
110,000 €
منظقه
390 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 83 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از