هتل ها
300k – 90M
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

هتل فروشی در ایتالیا

281 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,400,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,775 متر مربع
سال ساخت
1772
10,000,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
منظقه
4,570 متر مربع
سال ساخت
2005
4,400,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
220,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
23,000,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
1,300,000 €
منظقه
9,500 متر مربع
سال ساخت
12,000,000 €
سودمندی
4.2%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
1878
2,600,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
700 متر مربع
سال ساخت
4,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
1970
45,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,000 متر مربع
سال ساخت
2010
90,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
8,000 متر مربع
سال ساخت
1890
4,900,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
1949
4,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,480 متر مربع
سال ساخت
2000
120,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
8,000 متر مربع
سال ساخت
2013
10,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,200 متر مربع
سال ساخت
1900
720,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
322 متر مربع
سال ساخت
1600
3,780,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
780 متر مربع
سال ساخت
1980
1,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,192 متر مربع
سال ساخت
1900
3,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
2007
7,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
350,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
18,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
1,080,000 €
منظقه
1,885 متر مربع
سال ساخت
4,800,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
192,000 €
منظقه
350 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
250,000 €
منظقه
800 متر مربع
سال ساخت
900,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
54,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
6,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
390,000 €
منظقه
4,660 متر مربع
سال ساخت
7,500,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
550,000 €
منظقه
9,000 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
150,000 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 281 مورد, صفحه 1 در 12
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از