• more ...
 • آلمان
پروژه های سرمایه گذاری
585k – 585k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

پروژه سرمایه گذاری فروشی در آلمان

1 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
585,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت

املاک مشابه نزدیک به آلمان

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
10,250,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
729,757 €
منظقه
18,027 متر مربع
سال ساخت
1994
2,500,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
183,325 €
منظقه
1,037 متر مربع
سال ساخت
2006
1,275,000 €
سودمندی
8.0%
درآمد مطلق
102,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
2007
2,350,000 €
سودمندی
8.4%
درآمد مطلق
196,543 €
منظقه
2,044 متر مربع
سال ساخت
2000
19,950,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
738,150 €
منظقه
3,900 متر مربع
سال ساخت
2021
1,150,000 €
سودمندی
7.6%
درآمد مطلق
87,381 €
منظقه
1,633 متر مربع
سال ساخت
1996
1,100,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
76,200 €
منظقه
930 متر مربع
سال ساخت
2003
2,800,000 €
سودمندی
7.6%
درآمد مطلق
213,000 €
منظقه
3,771 متر مربع
سال ساخت
1992
1,650,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
112 €
منظقه
1,045 متر مربع
سال ساخت
2010
10,500,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
464,000 €
منظقه
1,626 متر مربع
سال ساخت
2019
1,650,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
120,425 €
منظقه
سال ساخت
1995
3,600,000 €
سودمندی
8.0%
درآمد مطلق
287,612 €
منظقه
سال ساخت
1978
3,137,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
125,469 €
منظقه
379 متر مربع
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
132,017 €
منظقه
1,100 متر مربع
سال ساخت
2009
7,300,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
348,000 €
منظقه
1,570 متر مربع
سال ساخت
2020
2,550,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
134,000 €
منظقه
400 متر مربع
سال ساخت
1910
2,380,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
124,800 €
منظقه
1,140 متر مربع
سال ساخت
2007
10,500,000 €
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
6,638 متر مربع
سال ساخت
1980
5,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
652 متر مربع
سال ساخت
2018
3,564,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
200,000 €
منظقه
1,251 متر مربع
سال ساخت
20,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,431 متر مربع
سال ساخت
2020
8,262,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
972 متر مربع
سال ساخت
2020
12,000,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
546,120 €
منظقه
5,927 متر مربع
سال ساخت
1997
6,800,000 €
سودمندی
3.2%
درآمد مطلق
226,000 €
منظقه
1,896 متر مربع
سال ساخت
1900
7,500,000 €
سودمندی
7.9%
درآمد مطلق
593,265 €
منظقه
4,248 متر مربع
سال ساخت
1963
25-1 در 568 مورد, صفحه 1 در 23
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از