• more ...
 • پولیا, ایتالیا
همه موارد
300k – 15M
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در پولیا

14 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
12,000,000 €
سودمندی
4.2%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
1878
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
2005
4,800,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
192,000 €
منظقه
350 متر مربع
سال ساخت
900,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
54,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2017
1,170,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
500 متر مربع
سال ساخت
2010
2,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,200 متر مربع
سال ساخت
2021
7,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,100 متر مربع
سال ساخت
1500
3,582,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,155 متر مربع
سال ساخت
1,980,000 €
2,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
1,900,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,716 متر مربع
سال ساخت
15,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
3,950,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
7,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت

املاک مشابه در همین نزدیکی

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,530,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
70,500 €
منظقه
480 متر مربع
سال ساخت
2010
4,200,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
194,104 €
منظقه
2,137 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
341,750 €
منظقه
5,230 متر مربع
سال ساخت
10,100,000 €
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
665,000 €
منظقه
6,731 متر مربع
سال ساخت
7,000,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
470,800 €
منظقه
6,845 متر مربع
سال ساخت
6,000,000 €
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
396,600 €
منظقه
4,332 متر مربع
سال ساخت
28,100,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
1,960,000 €
منظقه
17,347 متر مربع
سال ساخت
41,500,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
2,285,000 €
منظقه
13,500 متر مربع
سال ساخت
5,400,000 €
سودمندی
6.4%
درآمد مطلق
344,000 €
منظقه
4,569 متر مربع
سال ساخت
4,500,000 €
سودمندی
5.9%
درآمد مطلق
266,638 €
منظقه
3,439 متر مربع
سال ساخت
6,200,000 €
سودمندی
6.2%
درآمد مطلق
385,157 €
منظقه
4,791 متر مربع
سال ساخت
9,450,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
660,000 €
منظقه
12,415 متر مربع
سال ساخت
2018
6,700,000 €
7,000,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
402,000 €
منظقه
6,500 متر مربع
سال ساخت
1992
52,500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
2,000,000 €
منظقه
5,562 متر مربع
سال ساخت
1900
2,400,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,775 متر مربع
سال ساخت
1772
4,400,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
220,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
10,000,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
منظقه
4,570 متر مربع
سال ساخت
2005
1,660,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
100,000 €
منظقه
785 متر مربع
سال ساخت
4,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
200,000 €
منظقه
270 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
7.2%
درآمد مطلق
180,500 €
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
3,000,000 €
سودمندی
4.23%
درآمد مطلق
127,000 €
منظقه
110 متر مربع
سال ساخت
500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
30,000 €
منظقه
70 متر مربع
سال ساخت
1,400,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
84,000 €
منظقه
260 متر مربع
سال ساخت
830,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
54,000 €
منظقه
190 متر مربع
سال ساخت
1,950,000 €
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
130,000 €
منظقه
858 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 486 مورد, صفحه 1 در 20
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از