یک گروه واحد مسکونی – مونیخ, بایرن, آلمان

دریافت عکس در صورت لزوم

نمونه یک گروه واحد مسکونی مونیخ

این آگهی برای مطلع ساختن شما از مشخصات و خصوصیات بازار یک گروه واحد مسکونی در مونیخ منتشر شده است. لطفأ برای دریافت پیشنهادات مشابه با توجه به نیاز خود درخواست ارسال کنید.

یک گروه واحد مسکونی – مونیخ, بایرن, آلمان

ارسال درخواست
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
مساحت کل: 243 متر مربع سود آوری: 3.5 % ساخت 2018
ارسال درخواست
ویژگی های خاص
 • سود خالص: 59,500 €
 • ساختمان 5- طبقه
 • مخارج دفتر ثبت اسناد : 2.0 %
 • مالیات کسب: 3.5 %
 • دستمزد مشاورین املاک: 4.8 %

آگهی های مشابه

We select ads that may interest you.

ارسال درخواست برای آگهی مشابه
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از