• more ...
 • جمهوری چک
هتل ها
300k – 90M
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

هتل فروشی در جمهوری چک

5 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
4,480,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
268,800 €
منظقه
1,691 متر مربع
سال ساخت
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
8,368,000 €
منظقه
7,146 متر مربع
سال ساخت
1900
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
6,796,000 €
منظقه
30,526 متر مربع
سال ساخت
17,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
162,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت

املاک مشابه در همین نزدیکی

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
37,500,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
1,690,000 €
منظقه
11,000 متر مربع
سال ساخت
2022
6,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
960 متر مربع
سال ساخت
2008
13,150,000 €
سودمندی
4.75%
درآمد مطلق
624,960 €
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
2022
60,057,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
2,611,000 €
منظقه
16,000 متر مربع
سال ساخت
2023
21,800,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
2,800 متر مربع
سال ساخت
1973
46,200,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
2,495,600 €
منظقه
13,140 متر مربع
سال ساخت
2017
3,200,000 €
سودمندی
4.9%
درآمد مطلق
158,220 €
منظقه
536 متر مربع
سال ساخت
1905
70,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
3,500,000 €
منظقه
10,116 متر مربع
سال ساخت
14,500,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
691,976 €
منظقه
5,177 متر مربع
سال ساخت
22,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
21,000 متر مربع
سال ساخت
1985
21,700,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,086,155 €
منظقه
4,895 متر مربع
سال ساخت
1983
6,900,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
300,000 €
منظقه
3,925 متر مربع
سال ساخت
1970
40,000,000 €
سودمندی
3.6%
درآمد مطلق
1,440,000 €
منظقه
3,850 متر مربع
سال ساخت
7,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,600 متر مربع
سال ساخت
2017
17,500,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
647,500 €
منظقه
514 متر مربع
سال ساخت
2018
16,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
800,000 €
منظقه
1,895 متر مربع
سال ساخت
1845
4,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1991
11,000,000 €
سودمندی
2.73%
درآمد مطلق
300,000 €
منظقه
سال ساخت
1978
22,000,000 €
سودمندی
4.23%
درآمد مطلق
929,760 €
منظقه
سال ساخت
2022
20,000,000 €
سودمندی
3.6%
درآمد مطلق
719,800 €
منظقه
سال ساخت
2004
9,340,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
522,000 €
منظقه
سال ساخت
2,330,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,780 متر مربع
سال ساخت
1994
16,400,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
890,000 €
منظقه
سال ساخت
1993
9,850,000 €
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
624,069 €
منظقه
سال ساخت
16,550,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
744,480 €
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
2019
25-1 در 125 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از