• more ...
 • جمهوری چک
هتل ها
300k – 90M
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 300k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

هتل فروشی در Prague 2

37 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
12,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2011
4,350,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,300 متر مربع
سال ساخت
10,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,800 متر مربع
سال ساخت
4,480,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
268,800 €
منظقه
1,691 متر مربع
سال ساخت
38,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
6,500 متر مربع
سال ساخت
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
8,368,000 €
منظقه
7,146 متر مربع
سال ساخت
1900
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
6,796,000 €
منظقه
30,526 متر مربع
سال ساخت
5,276,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
1,575 متر مربع
سال ساخت
11,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
منظقه
3,593 متر مربع
سال ساخت
6,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
1,596 متر مربع
سال ساخت
5,596,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
295,000 €
منظقه
1,680 متر مربع
سال ساخت
4,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,649 متر مربع
سال ساخت
2008
6,500,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
3,041 متر مربع
سال ساخت
17,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
4,308,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,309 متر مربع
سال ساخت
130,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
18,000 متر مربع
سال ساخت
51,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,000 متر مربع
سال ساخت
12,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,700 متر مربع
سال ساخت
9,000,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
468,000 €
منظقه
سال ساخت
3,520,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,020 متر مربع
سال ساخت
2,425,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
20,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
11,710,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,458,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
980 متر مربع
سال ساخت
13,500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
25-1 در 37 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از