• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
2.5k – 300k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ساختمان های تازه ساز دنیا

150 ملک در
3,400 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 52 متر مربع1 اتاق خواب
2,700 € هفته ای
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب
5,600 € هفته ای
مساحت کل: 540 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
5,600 € هفته ای
مساحت کل: 419 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 283 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
8,000 € هفته ای
مساحت کل: 123 متر مربع
5,500 € هفته ای
مساحت کل: 90 متر مربع
4,500 € هفته ای
مساحت کل: 90 متر مربع
6,000 € هفته ای
مساحت کل: 99 متر مربع
3,000 € هفته ای
مساحت کل: 101 متر مربع
4,000 € هفته ای
مساحت کل: 97 متر مربع
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 82 متر مربع
4,400 € هفته ای
مساحت کل: 276 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
7,100 € هفته ای
مساحت کل: 223 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
7,400 € هفته ای
مساحت کل: 371 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
4,000 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
4,000 € هفته ای
مساحت کل: 251 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
17,800 € هفته ای
مساحت کل: 991 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
17,300 € هفته ای
مساحت کل: 487 متر مربع7 اتاق خواب10 حمام جداگانه
2,600 € هفته ای
مساحت کل: 158 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
2,500 € هفته ای
مساحت کل: 78 متر مربع
3,000 € هفته ای
مساحت کل: 85 متر مربع
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 99 متر مربع
3,100 € هفته ای
مساحت کل: 160 متر مربع
25-1 در 150 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از