ارسال درخواست
 • еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
همه موارد
1k – 700k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک دنیا

8,071 ملک در
26,500 € هفته ای
مساحت کل: 1,100 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه16 guests
18,000 € هفته ای
مساحت کل: 500 متر مربع
30,000 € هفته ای
مساحت کل: 600 متر مربع9 اتاق خواب18 guests
18,700 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 380 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه14 guests
4,200 € هفته ای
مساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه14 guests
6,800 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 15,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
13,400 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه11 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 240 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه7 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 28,000 متر مربع13 اتاق خواب13 حمام جداگانه26 guests
21,000 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
12,000 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام جداگانه16 guests
9,900 € هفته ای
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
11,400 $ هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
7,300 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 4,800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
9,800 € هفته ای
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 14,000 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه12 guests
6,000 € هفته ای
مساحت کل: 340 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
23,500 € هفته ای
مساحت کل: 400 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه14 guests
15,000 € هفته ای
مساحت کل: 400 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه16 guests
15,000 € هفته ای
مساحت زمین: 1,200 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه11 guests
15,400 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه10 guests
6,700 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
12,000 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
18,000 € هفته ای
مساحت کل: 950 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
18,000 € هفته ای
مساحت کل: 650 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
75-51 در 8071 مورد, صفحه 3 در 323
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از