ارسال درخواست
 • еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
همه موارد
1k – 2.2M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک دنیا

8,073 ملک در
5,400 € هفته ای
مساحت کل: 140 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
10,300 € هفته ای
مساحت کل: 400 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه14 guests
5,000 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
6,500 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
2,740 € هفته ای
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه4 guests
9,000 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
11,000 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
14,200 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه8 guests
4,350 € هفته ای
4 اتاق خواب2 حمام جداگانه8 guests
6,700 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه6 guests
5,000 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه6 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع6 اتاق خواب
30,000 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 15,000 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه12 guests
13,800 € هفته ای
مساحت کل: 550 متر مربعمساحت زمین: 7,000 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام جداگانه16 guests
24,000 € هفته ای
مساحت کل: 650 متر مربعمساحت زمین: 22,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه14 guests
28,400 € هفته ای
مساحت کل: 970 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
2,900 € هفته ای
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
6,500 € هفته ای
5 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
7,000 € هفته ای
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
15,700 € هفته ای
8 اتاق خواب7 حمام جداگانه16 guests
8,400 € هفته ای
6 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
14,700 € هفته ای
8 اتاق خواب8 حمام جداگانه18 guests
10,600 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
19,400 € هفته ای
7 اتاق خواب7 حمام جداگانه16 guests
17,000 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه10 guests
50-26 در 8073 مورد, صفحه 2 در 323
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از