• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
خانه های بهم متصل
1k – 19.3k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های بهم متصل دنیا

490 ملک در
9,000 € هفته ای
6 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
3,700 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
3,140 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
4,400 € هفته ای
مساحت کل: 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,400 € هفته ای
مساحت کل: 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
14,800 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,200 € هفته ای
مساحت کل: 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,200 € هفته ای
مساحت کل: 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,600 € هفته ای
مساحت کل: 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,900 € هفته ای
مساحت کل: 245 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,100 € هفته ای
مساحت کل: 400 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
4,100 € هفته ای
مساحت کل: 270 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,850 € هفته ای
مساحت کل: 270 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
4,850 € هفته ای
مساحت کل: 270 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
4,850 € هفته ای
مساحت کل: 325 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
3,500 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,700 € هفته ای
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4,200 € هفته ای
مساحت کل: 183 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
5,600 € هفته ای
مساحت کل: 210 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,960 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,900 € هفته ای
مساحت کل: 210 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
6,500 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
6,600 € هفته ای
مساحت کل: 145 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,900 € هفته ای
مساحت کل: 260 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
4,900 € هفته ای
مساحت کل: 260 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 490 مورد, صفحه 1 در 20
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از