• more ...
 • Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
1.3k – 10k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
5,900 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 4,800 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
7,800 € هفته ای
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع7 اتاق خواب15 مکان خواب5 حمام های جداگانه
3,500 € هفته ای
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب3 حمام های جداگانه
8,900 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب12 مکان خواب6 حمام های جداگانه
5,900 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب10 مکان خواب6 حمام های جداگانه
5,500 € هفته ای
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع7 اتاق خواب14 مکان خواب4 حمام های جداگانه
6,500 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
3,400 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,900 متر مربع4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
4,100 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
5,600 € هفته ای
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
5,900 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب9 مکان خواب5 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
1,980 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب2 حمام های جداگانه
2,000 € هفته ای
5 اتاق خواب10 مکان خواب3 حمام های جداگانه
4,700 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب16 مکان خواب4 حمام های جداگانه
2,400 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
1,750 € هفته ای
5 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
2,900 € هفته ای
3 اتاق خواب6 مکان خواب3 حمام های جداگانه
2,200 € هفته ای
6 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
1,300 € هفته ای
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,430 € هفته ای
مساحت کل 160 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,400 € هفته ای
3 اتاق خواب6 مکان خواب2 حمام های جداگانه
2,500 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 45 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از