• more ...
 • Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
2.5k – 11.3k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
4,800 € هفته ای
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 103 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
4,800 € هفته ای
7,300 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 4,800 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
7,300 € هفته ای
10,200 € هفته ای
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع7 اتاق خواب مکان خواب 155 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
10,200 € هفته ای
11,200 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
11,200 € هفته ای
7,000 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 106 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
7,000 € هفته ای
4,200 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,900 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
4,200 € هفته ای
7,100 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
7,100 € هفته ای
8,500 € هفته ای
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع7 اتاق خواب مکان خواب 144 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
8,500 € هفته ای
6,300 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
6,300 € هفته ای
6,900 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
6,900 € هفته ای
7,000 € هفته ای
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
7,000 € هفته ای
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 95 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
9,000 € هفته ای
مساحت کل 600 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 125 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
9,000 € هفته ای
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
6,700 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 164 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
6,700 € هفته ای
5,800 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 123 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
5,800 € هفته ای
4,900 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
4,900 € هفته ای
3,400 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 63 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
3,400 € هفته ای
11,300 € هفته ای
مساحت کل 590 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
11,300 € هفته ای
3,350 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 63 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
3,350 € هفته ای
2,800 € هفته ای
مساحت کل 500 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
2,800 € هفته ای
3,260 € هفته ای
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
3,260 € هفته ای
2,830 € هفته ای
مساحت کل 160 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
2,830 € هفته ای
2,700 € هفته ای
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
2,700 € هفته ای
3,000 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربع6 اتاق خواب2 حمام جداگانه
Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا
3,000 € هفته ای
25-1 در 43 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از