همه موارد
2k – 300k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک یونان

485 ملک در
3,900 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه7 guests
4,500 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
5,400 € هفته ای
مساحت کل: 140 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
4,200 € هفته ای
مساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه14 guests
23,500 € هفته ای
مساحت کل: 400 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه14 guests
12,000 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام جداگانه16 guests
6,000 € هفته ای
مساحت کل: 340 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
8,000 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
4,550 € هفته ای
مساحت کل: 240 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
20,000 € هفته ای
مساحت کل: 430 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
14,500 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 340 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه10 guests
3,900 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه9 guests
18,200 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام جداگانه12 guests
15,000 € هفته ای
مساحت کل: 400 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه16 guests
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 260 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
5,200 € هفته ای
مساحت کل: 190 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
9,100 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
15,000 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
8,100 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
4,700 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
9,800 € هفته ای
مساحت کل: 220 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
12,000 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 4,600 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام جداگانه16 guests
5,300 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه7 guests
3,800 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه7 guests
25-1 در 485 مورد, صفحه 1 در 20
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از