• more ...
 • Zermatt, Valais, سویس
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
2.6k – 23k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
5,000 € هفته ای
مساحت کل 182 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
5,700 € هفته ای
مساحت کل 243 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
6,500 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
5,200 € هفته ای
مساحت کل 132 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
5,200 € هفته ای
مساحت کل 123 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
5,500 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
23,000 € هفته ای
4 اتاق خواب9 مکان خواب4 حمام های جداگانه
6,400 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
10,300 € هفته ای
مساحت کل 255 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,730 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3,200 € هفته ای
مساحت کل 114 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,600 € هفته ای
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
5,200 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
16,000 € هفته ای
مساحت کل 320 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,900 € هفته ای
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,760 € هفته ای
مساحت کل 105 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,400 € هفته ای
مساحت کل 98 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4,100 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,200 € هفته ای
مساحت کل 106 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
8,000 € هفته ای
مساحت کل 165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
11,700 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,200 € هفته ای
مساحت کل 106 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,900 € هفته ای
مساحت کل 110 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3,070 € هفته ای
مساحت کل 119 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
8,100 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 58 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1% شروع درصد رهن از