• more ...
 • فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
1.4k – 49k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک فورته دی مارمی

88 ملک در
5,200 € هفته ای
مساحت کل 365 متر مربعمساحت زمین: 1,450 متر مربع6 اتاق خواب10 مکان خواب6 حمام های جداگانه
9,500 € هفته ای
5 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
4,900 € هفته ای
مساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
6,500 € هفته ای
مساحت زمین: 1,400 متر مربع5 اتاق خواب12 مکان خواب5 حمام های جداگانه
7,900 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
8,500 € هفته ای
مساحت زمین: 8,000 متر مربع7 اتاق خواب13 مکان خواب6 حمام های جداگانه
5,900 € هفته ای
مساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
9,200 € هفته ای
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 7,000 متر مربع8 اتاق خواب16 مکان خواب5 حمام های جداگانه
5,500 € هفته ای
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
6,500 € هفته ای
6 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
7,000 € هفته ای
4 اتاق خواب7 مکان خواب3 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
6,700 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
12,000 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
7,500 € هفته ای
6 اتاق خواب12 مکان خواب5 حمام های جداگانه
13,000 € هفته ای
5 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
2,600 € هفته ای
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع6 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
6 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
8,500 € هفته ای
5 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب6 حمام های جداگانه
5,600 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
8,000 € هفته ای
مساحت زمین: 150,000 متر مربع3 اتاق خواب6 مکان خواب4 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
7 اتاق خواب14 مکان خواب7 حمام های جداگانه
25-1 در 88 مورد, صفحه 1 در 4
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از