• еще ...
 • فورته دی مارمی, توسکانی, ایتالیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
1.2k – 300k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک فورته دی مارمی

79 ملک در
18,000 € هفته ای
مساحت کل: 500 متر مربع
8,900 € هفته ای
مساحت کل 365 متر مربعمساحت زمین: 1,450 متر مربع6 اتاق خواب10 guests6 حمام جداگانه
6,500 € هفته ای
مساحت زمین: 1,400 متر مربع5 اتاق خواب12 guests5 حمام جداگانه
10,000 € هفته ای
مساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
10,000 € هفته ای
4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
9,500 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
8,700 € هفته ای
مساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
15,000 € هفته ای
مساحت کل 520 متر مربعمساحت زمین: 7,000 متر مربع8 اتاق خواب16 guests5 حمام جداگانه
8,000 € هفته ای
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع4 اتاق خواب8 guests3 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
11,500 € هفته ای
4 اتاق خواب8 guests3 حمام جداگانه
5,600 € هفته ای
4 اتاق خواب8 guests3 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
6 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
6,800 € هفته ای
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع6 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
12,200 € هفته ای
4 اتاق خواب8 guests3 حمام جداگانه
8,600 € هفته ای
6 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
13,000 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
7,500 € هفته ای
6 اتاق خواب12 guests5 حمام جداگانه
8,000 € هفته ای
مساحت زمین: 150,000 متر مربع3 اتاق خواب6 guests4 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
7 اتاق خواب14 guests7 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب8 guests3 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
5 اتاق خواب9 guests4 حمام جداگانه
5,900 € هفته ای
مساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
4,750 € هفته ای
4 اتاق خواب8 guests3 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 3,000 متر مربع6 اتاق خواب11 guests6 حمام جداگانه
25-1 در 79 مورد, صفحه 1 در 3
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از