• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
آپارتمان
1k – 342k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان دنیا

1,516 ملک در
2,900 € هفته ای
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
5,100 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
4,800 € هفته ای
مساحت کل: 182 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,600 $ هفته ای
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 48,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,600 € هفته ای
مساحت کل: 243 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
4,600 $ هفته ای
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 48,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,000 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,900 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,700 $ هفته ای
مساحت کل: 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,740 $ هفته ای
مساحت کل: 109 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 132 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,000 $ هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 123 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,300 $ هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,800 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,940 € هفته ای
مساحت کل: 63 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,940 € هفته ای
مساحت کل: 63 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,600 $ هفته ای
مساحت کل: 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,500 € هفته ای
مساحت کل: 117 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,700 € هفته ای
مساحت کل: 136 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,900 € هفته ای
مساحت کل: 116 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
5,700 $ هفته ای
مساحت کل: 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,270 $ هفته ای
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2,930 € هفته ای
مساحت کل: 65 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,600 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 1516 مورد, صفحه 1 در 61
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از