• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
آپارتمان
1k – 300k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان دنیا

1,049 ملک در
2,900 € هفته ای
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
5,100 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
4,600 € هفته ای
مساحت کل: 182 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,040 € هفته ای
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 48,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,500 € هفته ای
مساحت کل: 243 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,760 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,040 € هفته ای
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 48,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,600 € هفته ای
مساحت کل: 132 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,700 € هفته ای
مساحت کل: 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,600 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,300 € هفته ای
مساحت کل: 109 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,100 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,600 € هفته ای
مساحت کل: 123 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,300 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,500 € هفته ای
مساحت کل: 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,000 € هفته ای
مساحت کل: 136 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,600 € هفته ای
مساحت کل: 116 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2,900 € هفته ای
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
6,800 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,700 € هفته ای
مساحت کل: 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,400 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
19,200 € هفته ای
مساحت کل: 167 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
26,700 € هفته ای
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,900 € هفته ای
مساحت کل: 59 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
6,000 € هفته ای
مساحت کل: 70 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 1049 مورد, صفحه 1 در 42
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از