• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
کلبه های کوهستانی
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
2.5k – 300k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

کلبه های کوهستانی دنیا

248 ملک در
11,000 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
24,000 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
6 اتاق خواب4 حمام جداگانه14 guests
9,200 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
22,500 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
36,000 € هفته ای
مساحت کل: 280 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
18,000 € هفته ای
مساحت کل: 230 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
18,000 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه14 guests
8,000 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه9 guests
7,800 € هفته ای
4 اتاق خواب5 حمام جداگانه9 guests
19,000 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه11 guests
7,900 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه14 guests
5,900 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
9,400 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,100 € هفته ای
مساحت کل: 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,700 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
6,100 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
15,000 € هفته ای
مساحت زمین: 10,000 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه16 guests
17,000 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
4,000 € هفته ای
5 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
12,000 € هفته ای
6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
4,500 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
12,400 € هفته ای
مساحت کل: 150 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
6,300 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 248 مورد, صفحه 1 در 10
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از