• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
همه موارد
2.5k – 300k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک دنیا

141 ملک در
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه8 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 380 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه14 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 240 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه7 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 28,000 متر مربع13 اتاق خواب13 حمام جداگانه26 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 300,000 متر مربع10 اتاق خواب10 حمام جداگانه20 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 340 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب2 حمام جداگانه8 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
5 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 220 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 190 متر مربعمساحت زمین: 780 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 5,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 380 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 125 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه9 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
7 اتاق خواب7 حمام جداگانه14 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 190 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
25-1 در 141 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از