• more ...
 • Amalfi, Campania, ایتالیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
1.6k – 34.6k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
2,700 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
25,000 € هفته ای
مساحت کل 278 متر مربعمساحت زمین: 100,000 متر مربع7 اتاق خواب14 مکان خواب9 حمام های جداگانه
11,500 € هفته ای
12 اتاق خواب24 مکان خواب12 حمام های جداگانه
20,000 € هفته ای
10 اتاق خواب24 مکان خواب8 حمام های جداگانه
12,000 € هفته ای
5 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
5,300 € هفته ای
6 اتاق خواب13 مکان خواب6 حمام های جداگانه
13,500 € هفته ای
7 اتاق خواب14 مکان خواب7 حمام های جداگانه
20,000 € هفته ای
4 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
4,900 € هفته ای
2 اتاق خواب5 مکان خواب3 حمام های جداگانه
9,400 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
15,800 € هفته ای
4 اتاق خواب10 مکان خواب6 حمام های جداگانه
10,000 € هفته ای
6 اتاق خواب12 مکان خواب5 حمام های جداگانه
20,700 € هفته ای
6 اتاق خواب12 مکان خواب6 حمام های جداگانه
9,400 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
6,000 € هفته ای
5 اتاق خواب14 مکان خواب4 حمام های جداگانه
8,700 € هفته ای
6 اتاق خواب12 مکان خواب4 حمام های جداگانه
10,600 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب4 حمام های جداگانه
25,000 € هفته ای
2 اتاق خواب4 مکان خواب2 حمام های جداگانه
9,000 € هفته ای
7 اتاق خواب14 مکان خواب6 حمام های جداگانه
8,800 € هفته ای
6 اتاق خواب12 مکان خواب5 حمام های جداگانه
8,300 € هفته ای
3 اتاق خواب6 مکان خواب3 حمام های جداگانه
7,900 € هفته ای
6 اتاق خواب13 مکان خواب6 حمام های جداگانه
2,400 € هفته ای
5 اتاق خواب11 مکان خواب5 حمام های جداگانه
22,000 € هفته ای
8 اتاق خواب16 مکان خواب8 حمام های جداگانه
3,050 € هفته ای
3 اتاق خواب6 مکان خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 44 مورد, صفحه 1 در 2
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از