• more ...
 • Amalfi, Campania, ایتالیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
3.7k – 25.5k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
4,400 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
4,400 € هفته ای
25,500 € هفته ای
مساحت کل 278 متر مربعمساحت زمین: 100,000 متر مربع7 اتاق خواب مکان خواب 149 حمام جداگانه
25,500 € هفته ای
13,500 € هفته ای
12 اتاق خواب مکان خواب 2412 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
13,500 € هفته ای
6,600 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 136 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
6,600 € هفته ای
20,000 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
20,000 € هفته ای
7,600 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 144 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
7,600 € هفته ای
16,000 € هفته ای
7 اتاق خواب مکان خواب 146 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
16,000 € هفته ای
12,000 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 136 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
12,000 € هفته ای
10,500 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 125 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
10,500 € هفته ای
3,740 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 62 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
3,740 € هفته ای
4,300 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 63 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
4,300 € هفته ای
7,400 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 146 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
7,400 € هفته ای
ویلا – Amalfi, Campania, ایتالیا. 19,000 € هفته ای
19,000 € هفته ای
8 اتاق خواب مکان خواب 168 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
19,000 € هفته ای
15,000 € هفته ای
9 اتاق خواب6 حمام جداگانه
Amalfi, Campania, ایتالیا
15,000 € هفته ای

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Positano, Campania, ایتالیا. 10,600 € هفته ای
10,600 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
کاخ – کاپری, Campania, ایتالیا. 18,400 € هفته ای
18,400 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – Sorrento, Campania, ایتالیا. 9,400 € هفته ای
9,400 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 116 حمام جداگانه
ویلا – کاپری, Campania, ایتالیا. 15,400 € هفته ای
15,400 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 107 حمام جداگانه
ویلا – Praiano, Campania, ایتالیا. 12,500 € هفته ای
12,500 € هفته ای
مساحت کل 350 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Sorrento, Campania, ایتالیا. 12,400 € هفته ای
12,400 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 106 حمام جداگانه
ویلا – کاپری, Campania, ایتالیا. 16,300 € هفته ای
16,300 € هفته ای
مساحت زمین: 12,077 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 106 حمام جداگانه
ویلا – کاپری, Campania, ایتالیا. 14,500 € هفته ای
14,500 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – Praiano, Campania, ایتالیا. 15,000 € هفته ای
15,000 € هفته ای
8 اتاق خواب مکان خواب 167 حمام جداگانه
ویلا – Sorrento, Campania, ایتالیا. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 103 حمام جداگانه
ویلا – Positano, Campania, ایتالیا. 27,500 € هفته ای
27,500 € هفته ای
8 اتاق خواب مکان خواب 1612 حمام جداگانه
ویلا – Sorrento, Campania, ایتالیا. 18,200 € هفته ای
18,200 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع7 اتاق خواب مکان خواب 148 حمام جداگانه
ویلا – Positano, Campania, ایتالیا. 16,800 € هفته ای
16,800 € هفته ای
7 اتاق خواب مکان خواب 146 حمام جداگانه
ویلا – Praiano, Campania, ایتالیا. 38,000 € هفته ای
38,000 € هفته ای
مساحت زمین: 30,658 متر مربع7 اتاق خواب مکان خواب 127 حمام جداگانه
ویلا – Massa Lubrense, Campania, ایتالیا. 6,600 € هفته ای
6,600 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – کاپری, Campania, ایتالیا. 22,500 € هفته ای
22,500 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 127 حمام جداگانه
ویلا – Positano, Campania, ایتالیا. 4,300 € هفته ای
4,300 € هفته ای
مساحت کل 125 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 72 حمام جداگانه
ویلا – Sorrento, Campania, ایتالیا. 19,000 € هفته ای
19,000 € هفته ای
10 اتاق خواب مکان خواب 2011 حمام جداگانه
ویلا – Naples, Campania, ایتالیا. 45,000 € هفته ای
45,000 € هفته ای
8 اتاق خواب مکان خواب 168 حمام جداگانه
ویلا – Positano, Campania, ایتالیا. 5,000 € هفته ای
5,000 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 63 حمام جداگانه
ویلا – Massa Lubrense, Campania, ایتالیا. 11,400 € هفته ای
11,400 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – Massa Lubrense, Campania, ایتالیا. 9,300 € هفته ای
9,300 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 62 حمام جداگانه
ویلا – Massa Lubrense, Campania, ایتالیا. 5,500 € هفته ای
5,500 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Campania, ایتالیا. 8,700 € هفته ای
8,700 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Conca dei Marini, Campania, ایتالیا. 12,000 € هفته ای
12,000 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
25-1 در 80 مورد, صفحه 1 در 3
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از