ارسال درخواست
 • еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
همه موارد
1k – 2.2M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک دنیا

8,073 ملک در
12,000 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 340 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه10 guests
15,000 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
8,100 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
9,100 € هفته ای
مساحت کل: 170 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
9,500 € هفته ای
مساحت کل: 370 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
10,500 € هفته ای
مساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
5,700 € هفته ای
مساحت کل: 290 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه7 guests
10,200 € هفته ای
مساحت کل: 270 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه15 guests
7,200 € هفته ای
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
9,800 € هفته ای
مساحت کل: 220 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
3,500 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
3,000 € هفته ای
6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
5,300 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه7 guests
21,000 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
15,000 € هفته ای
مساحت کل: 160 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
3,850 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
8,800 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
12,500 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
12,000 € هفته ای
مساحت کل: 385 متر مربعمساحت زمین: 2,475 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
10,300 € هفته ای
مساحت کل: 600 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه14 guests
9,000 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه9 guests
24,500 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه9 guests
3,600 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
125-101 در 8073 مورد, صفحه 5 در 323
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از