ارسال درخواست
 • еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
همه موارد
1k – 700k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک دنیا

5,163 ملک در
7,200 € هفته ای
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
8,100 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
9,500 € هفته ای
مساحت کل: 370 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
10,500 € هفته ای
مساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
15,000 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
9,100 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
23,000 € هفته ای
6 اتاق خواب6 حمام جداگانه14 guests
16,000 € هفته ای
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه9 guests
9,800 € هفته ای
مساحت کل: 220 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
16,000 € هفته ای
مساحت کل: 580 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام جداگانه12 guests
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
5,900 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
5,900 € هفته ای
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
15,400 € هفته ای
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع8 اتاق خواب11 حمام جداگانه16 guests
8,700 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
6,600 € هفته ای
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
7,000 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
3,850 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
4,900 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
45,000 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربع17 اتاق خواب17 حمام جداگانه30 guests
3,800 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه7 guests
12,000 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 4,600 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام جداگانه16 guests
9,000 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه9 guests
125-101 در 5163 مورد, صفحه 5 در 207
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از