همه موارد
1.2M – 90M
Price
 • 700k
 • 1.2M
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 700k
 • 1.2M
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 700k
 • 1.2M
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 700k
 • 1.2M
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در سویس

18 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
25,740,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
16,540,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
1,006,000 €
منظقه
2,782 متر مربع
سال ساخت
1963
96,467,000 €
سودمندی
1.0%
درآمد مطلق
964,732 €
منظقه
6,677 متر مربع
سال ساخت
17,337,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
953,539 €
منظقه
2,697 متر مربع
سال ساخت
6,421,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,214 متر مربع
سال ساخت
1925
47,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
8,000 متر مربع
سال ساخت
9,796,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
489,797 €
منظقه
سال ساخت
131,893,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
18,704 متر مربع
سال ساخت
53,195,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
8,900,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
37,515,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
228,752,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
222,635,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
3,295,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
22,264,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
53,432,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
8,905,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت

املاک مشابه در همین نزدیکی

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,593,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
245 متر مربع
سال ساخت
2024
546,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
84 متر مربع
سال ساخت
2024
542,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
16,000 €
منظقه
49 متر مربع
سال ساخت
2022
3,900,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
600 متر مربع
سال ساخت
2024
7,500,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
390,000 €
منظقه
4,200 متر مربع
سال ساخت
462,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
37,500,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
1,690,000 €
منظقه
11,000 متر مربع
سال ساخت
2022
4,230,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
243,000 €
منظقه
3,627 متر مربع
سال ساخت
1989
1,190,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
183 متر مربع
سال ساخت
2024
695,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
107 متر مربع
سال ساخت
2024
20,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,431 متر مربع
سال ساخت
2020
5,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
652 متر مربع
سال ساخت
2018
8,262,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
972 متر مربع
سال ساخت
2020
5,750,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
405,158 €
منظقه
3,974 متر مربع
سال ساخت
2005
4,650,000 €
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
164,960 €
منظقه
1,981 متر مربع
سال ساخت
1996
24,000,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
1,402,521 €
منظقه
24,485 متر مربع
سال ساخت
1892
26,000,000 €
سودمندی
6.4%
درآمد مطلق
1,665,368 €
منظقه
23,385 متر مربع
سال ساخت
1992
20,000,000 €
سودمندی
6.1%
درآمد مطلق
1,230,383 €
منظقه
17,122 متر مربع
سال ساخت
1996
927,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
28,000 €
منظقه
86 متر مربع
سال ساخت
2022
1,227,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
38,000 €
منظقه
114 متر مربع
سال ساخت
2022
1,536,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
48,000 €
منظقه
147 متر مربع
سال ساخت
2022
6,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
960 متر مربع
سال ساخت
2008
12,950,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
550,000 €
منظقه
3,471 متر مربع
سال ساخت
1,400,000 €
سودمندی
2.8%
درآمد مطلق
38,542 €
منظقه
397 متر مربع
سال ساخت
1996
12,500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
3,471 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 728 مورد, صفحه 1 در 29
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Kurianovich
Anna Kurianovich
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1% شروع درصد رهن از