• more ...
 • کرت, یونان
همه موارد
550k – 12.5M
Price
 • 550k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 550k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 550k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 550k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در کرت

28 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,050,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
480 متر مربع
سال ساخت
1986
550,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
303 متر مربع
سال ساخت
2010
2,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,150 متر مربع
سال ساخت
1979
800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
700 متر مربع
سال ساخت
2006
700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
626 متر مربع
سال ساخت
1,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
575 متر مربع
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
928 متر مربع
سال ساخت
12,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
670,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
400 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
750 متر مربع
سال ساخت
3,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
7,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
3,750,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
4,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,600,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,490,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,650,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
6,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,750,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
7,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
3,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از