• еще ...
 • Vake-Saburtalo, تفلیس, گرجستان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
567k – 5.0M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در Vake-Saburtalo

23 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2,600,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
1,300,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,026 متر مربع
سال ساخت
1,350,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,350 متر مربع
سال ساخت
810,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
1,200,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
582 متر مربع
سال ساخت
4,500,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,500 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,613 متر مربع
سال ساخت
2,000,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
620 متر مربع
سال ساخت
1,100,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
665 متر مربع
سال ساخت
650,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
600 متر مربع
سال ساخت
2,000,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,400 متر مربع
سال ساخت
685,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
510 متر مربع
سال ساخت
800,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
400 متر مربع
سال ساخت
2,700,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
1,400,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,300 متر مربع
سال ساخت
3,090,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
2,600,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,700 متر مربع
سال ساخت
800,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
1,430,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
166 متر مربع
سال ساخت
1,200,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,350 متر مربع
سال ساخت
800,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
270 متر مربع
سال ساخت
567,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
429 متر مربع
سال ساخت

املاک و دارایی های مشابه

Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
3,040,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
634 متر مربع
سال ساخت
600,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
500 متر مربع
سال ساخت
7,000,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,051 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
720 متر مربع
سال ساخت
4,250,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
2,300,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,840 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
579 متر مربع
سال ساخت
1,800,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
650 متر مربع
سال ساخت
7,000,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,305 متر مربع
سال ساخت
4,025,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,330 متر مربع
سال ساخت
1,200,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
520 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,317 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,500 متر مربع
سال ساخت
1,200,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
500 متر مربع
سال ساخت
3,500,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,780 متر مربع
سال ساخت
1,500,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
30,000 متر مربع
سال ساخت
700,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
500 متر مربع
سال ساخت
4,250,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
1,600,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,700 متر مربع
سال ساخت
720,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
750 متر مربع
سال ساخت
3,500,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,230 متر مربع
سال ساخت
2,000,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,750 متر مربع
سال ساخت
1,400,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
650 متر مربع
سال ساخت
800,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
650 متر مربع
سال ساخت
5,150,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,605 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 35 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از