• еще ...
 • Province of Lecce, پولیا, ایتالیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
1.3k – 28k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک Province of Lecce

28 ملک در
2,600 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
2,900 € هفته ای
مساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
4,500 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
9,700 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 106 حمام جداگانه
28,000 € هفته ای
7 اتاق خواب مکان خواب 148 حمام جداگانه
5,900 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 102 حمام جداگانه
4,300 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 95 حمام جداگانه
1,380 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع7 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,100 € هفته ای
مساحت کل 160 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,270 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,370 € هفته ای
مساحت کل 130 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,840 € هفته ای
مساحت کل 500 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
2,160 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,560 € هفته ای
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,000 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
2,860 € هفته ای
مساحت کل 270 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,370 € هفته ای
مساحت کل 330 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,840 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,840 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,500 € هفته ای
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,840 € هفته ای
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,350 € هفته ای
مساحت کل 140 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,040 € هفته ای
مساحت کل: 130 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,700 € هفته ای
مساحت کل 240 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,320 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,230 € هفته ای
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,500 € هفته ای
مساحت کل: 340 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,460 € هفته ای
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از