• more ...
 • پولیا, ایتالیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
2.3k – 26k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک پولیا

52 ملک در
4,500 € هفته ای
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع4 اتاق خواب10 مکان خواب2 حمام های جداگانه
15,000 € هفته ای
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع5 اتاق خواب10 مکان خواب5 حمام های جداگانه
13,000 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع6 اتاق خواب11 مکان خواب4 حمام های جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب10 مکان خواب4 حمام های جداگانه
3,400 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
2,800 € هفته ای
2 اتاق خواب4 مکان خواب2 حمام های جداگانه
4,700 € هفته ای
مساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
4,900 € هفته ای
مساحت کل 600 متر مربع7 اتاق خواب14 مکان خواب7 حمام های جداگانه
7,600 € هفته ای
6 اتاق خواب12 مکان خواب5 حمام های جداگانه
16,800 € هفته ای
مساحت زمین: 130,000 متر مربع8 اتاق خواب16 مکان خواب8 حمام های جداگانه
2,300 € هفته ای
3 اتاق خواب6 مکان خواب2 حمام های جداگانه
6,000 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
5,300 € هفته ای
3 اتاق خواب6 مکان خواب3 حمام های جداگانه
3,850 € هفته ای
6 اتاق خواب12 مکان خواب7 حمام های جداگانه
26,000 € هفته ای
7 اتاق خواب14 مکان خواب8 حمام های جداگانه
9,700 € هفته ای
7 اتاق خواب14 مکان خواب6 حمام های جداگانه
15,000 € هفته ای
5 اتاق خواب11 مکان خواب5 حمام های جداگانه
10,000 € هفته ای
5 اتاق خواب10 مکان خواب6 حمام های جداگانه
8,500 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
5,500 € هفته ای
4 اتاق خواب10 مکان خواب2 حمام های جداگانه
11,500 € هفته ای
4 اتاق خواب8 مکان خواب3 حمام های جداگانه
4,500 € هفته ای
4 اتاق خواب9 مکان خواب5 حمام های جداگانه
2,600 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
2,550 € هفته ای
3 اتاق خواب6 مکان خواب3 حمام های جداگانه
3,000 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
25-1 در 52 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از