• еще ...
 • زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
2.7k – 14.5k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه، ویلا،خانه روستایی زاکونفوس

23 ملک در
5,600 € هفته ای
مساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
14,500 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب12 guests5 حمام جداگانه
6,100 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
4,900 € هفته ای
3 اتاق خواب7 guests3 حمام جداگانه
3,350 € هفته ای
3 اتاق خواب7 guests2 حمام جداگانه
4,100 € هفته ای
4 اتاق خواب10 guests3 حمام جداگانه
5,100 € هفته ای
5 اتاق خواب9 guests5 حمام جداگانه
2,900 € هفته ای
5 اتاق خواب11 guests3 حمام جداگانه
5,800 € هفته ای
3 اتاق خواب6 guests2 حمام جداگانه
7,100 € هفته ای
3 اتاق خواب6 guests2 حمام جداگانه
5,800 € هفته ای
4 اتاق خواب9 guests2 حمام جداگانه
3,000 € هفته ای
مساحت کل 220 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
5,100 € هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
3,700 € هفته ای
مساحت کل 230 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,670 € هفته ای
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,800 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
5,700 € هفته ای
مساحت کل 240 متر مربع6 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,800 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,600 € هفته ای
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,600 € هفته ای
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به زاکونفوس

ویلا – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 5,400 € هفته ای
5,400 € هفته ای
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 6,000 € هفته ای
6,000 € هفته ای
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
ویلا – Epidavros, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 4,200 € هفته ای
4,200 € هفته ای
مساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب14 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 12,000 € هفته ای
12,000 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع8 اتاق خواب16 guests6 حمام جداگانه
ویلا – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 23,500 € هفته ای
23,500 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربع7 اتاق خواب14 guests7 حمام جداگانه
ویلا – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 5,200 € هفته ای
5,200 € هفته ای
مساحت کل 190 متر مربع4 اتاق خواب8 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Epidavros, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 4,550 € هفته ای
4,550 € هفته ای
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب10 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 5,000 € هفته ای
5,000 € هفته ای
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب10 guests6 حمام جداگانه
ویلا – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 5,000 € هفته ای
5,000 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
ویلا – سفالونیا, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 15,000 € هفته ای
15,000 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب12 guests6 حمام جداگانه
ویلا – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 8,100 € هفته ای
8,100 € هفته ای
4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Gouvia, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 16,000 € هفته ای
16,000 € هفته ای
مساحت کل 580 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع6 اتاق خواب12 guests8 حمام جداگانه
ویلا – Dassia, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 6,500 € هفته ای
6,500 € هفته ای
مساحت زمین: 2,000 متر مربع3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Acharavi, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 4,600 € هفته ای
4,600 € هفته ای
3 اتاق خواب7 guests2 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 12,000 € هفته ای
12,000 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 4,600 متر مربع8 اتاق خواب16 guests7 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 15,000 € هفته ای
15,000 € هفته ای
مساحت کل 720 متر مربعمساحت زمین: 3,800 متر مربع5 اتاق خواب12 guests5 حمام جداگانه
ویلا – Limni, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 9,500 € هفته ای
9,500 € هفته ای
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب12 guests5 حمام جداگانه
ویلا – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 4,300 € هفته ای
4,300 € هفته ای
مساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
ویلا – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 6,300 € هفته ای
6,300 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 5,100 € هفته ای
5,100 € هفته ای
6 اتاق خواب12 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 26,000 € هفته ای
26,000 € هفته ای
6 اتاق خواب12 guests6 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 9,700 € هفته ای
9,700 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Loutraki, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 6,900 € هفته ای
6,900 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests6 حمام جداگانه
ویلا – پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 4,000 € هفته ای
4,000 € هفته ای
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب7 guests2 حمام جداگانه
ویلا – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 8,700 € هفته ای
8,700 € هفته ای
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
25-1 در 121 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از