• еще ...
 • زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
1.1k – 8.2k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
مساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
8,200 € هفته ای
8,200 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 125 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
4,650 € هفته ای
4,650 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
2,100 € هفته ای
2,100 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 73 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
2,900 € هفته ای
2,900 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 113 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
2,900 € هفته ای
2,900 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 95 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
2,350 € هفته ای
2,350 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 72 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
مساحت کل 190 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 62 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
2,730 € هفته ای
2,730 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 103 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
2,940 € هفته ای
2,940 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 62 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
2,400 € هفته ای
2,400 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 92 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,320 € هفته ای
1,320 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,200 € هفته ای
1,200 € هفته ای
مساحت کل 154 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,140 € هفته ای
1,140 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,850 € هفته ای
3,850 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 63 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,550 € هفته ای
1,550 € هفته ای
مساحت کل 154 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,110 € هفته ای
1,110 € هفته ای
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,630 € هفته ای
1,630 € هفته ای
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,440 € هفته ای
1,440 € هفته ای
مساحت کل 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,440 € هفته ای
1,440 € هفته ای
مساحت کل 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,280 € هفته ای
1,280 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,340 € هفته ای
1,340 € هفته ای
مساحت کل 220 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,300 € هفته ای
1,300 € هفته ای
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,380 € هفته ای
1,380 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
زاکونفوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
1,770 € هفته ای
1,770 € هفته ای
مساحت کل 87 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 36 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از