• еще ...
 • Fort Lauderdale, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
2.9k – 35k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
2,940 $ هفته ای
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2,940 $ هفته ای
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2,940 $ هفته ای
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
4,600 $ هفته ای
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,250 $ هفته ای
مساحت کل 372 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
11,200 $ هفته ای
مساحت کل 554 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
3,000 $ هفته ای
مساحت کل 275 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
3,000 $ هفته ای
مساحت کل 215 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,000 $ هفته ای
مساحت کل 298 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
6,000 $ هفته ای
مساحت کل 655 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
3,100 $ هفته ای
مساحت کل 198 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
3,750 $ هفته ای
مساحت کل 258 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,500 $ هفته ای
مساحت کل 244 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
6,800 $ هفته ای
مساحت کل 438 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
3,000 $ هفته ای
مساحت کل 254 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
35,000 $ هفته ای
مساحت کل 960 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
4,700 $ هفته ای
مساحت کل 323 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
4,000 $ هفته ای
مساحت کل 298 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
4,000 $ هفته ای
مساحت کل 437 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
3,240 $ هفته ای
مساحت کل 177 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,400 $ هفته ای
مساحت کل 418 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

آپارتمان – Fort Myers Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 4,500 $ هفته ای
4,500 $ هفته ای
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 48,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Fort Myers Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 4,500 $ هفته ای
4,500 $ هفته ای
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 48,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Sunny Isles Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 6,500 $ هفته ای
6,500 $ هفته ای
مساحت کل 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Sunny Isles Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 5,600 $ هفته ای
5,600 $ هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 4,300 $ هفته ای
4,300 $ هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
آپارتمان – Sunny Isles Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 6,000 $ هفته ای
6,000 $ هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Sunny Isles Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 6,300 $ هفته ای
6,300 $ هفته ای
مساحت کل 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Fort Myers Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,200 $ هفته ای
3,200 $ هفته ای
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Sunny Isles Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 6,500 $ هفته ای
6,500 $ هفته ای
مساحت کل 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Fort Myers Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,200 $ هفته ای
3,200 $ هفته ای
مساحت کل 59 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Cape Coral, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,500 $ هفته ای
3,500 $ هفته ای
مساحت کل 320 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – Sunny Isles Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,600 $ هفته ای
3,600 $ هفته ای
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Sunny Isles Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 5,800 $ هفته ای
5,800 $ هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 2,860 $ هفته ای
2,860 $ هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Cape Coral, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 2,860 $ هفته ای
2,860 $ هفته ای
مساحت کل 230 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 2,800 $ هفته ای
2,800 $ هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Kissimmee, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,160 $ هفته ای
3,160 $ هفته ای
مساحت کل 295 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,060 $ هفته ای
3,060 $ هفته ای
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,060 $ هفته ای
3,060 $ هفته ای
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Kissimmee, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,060 $ هفته ای
3,060 $ هفته ای
مساحت کل 280 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – Fort Myers Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,140 $ هفته ای
3,140 $ هفته ای
مساحت کل 172 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Fort Myers Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,140 $ هفته ای
3,140 $ هفته ای
مساحت کل 172 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Fort Myers Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,140 $ هفته ای
3,140 $ هفته ای
مساحت کل 172 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Fort Myers Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,140 $ هفته ای
3,140 $ هفته ای
مساحت کل 172 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. 3,400 $ هفته ای
3,400 $ هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
25-1 در 442 مورد, صفحه 1 در 18
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از