همه موارد
1k – 300k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک کاتالونیا

429 ملک در
6,800 € هفته ای
مساحت کل: 320 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
4,800 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
9,900 € هفته ای
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
9,800 € هفته ای
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 14,000 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه12 guests
6,800 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 15,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
7,300 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 4,800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
4,500 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه9 guests
6,700 € هفته ای
مساحت کل: 380 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه10 guests
6,700 € هفته ای
مساحت کل: 280 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه11 guests
15,000 € هفته ای
مساحت زمین: 1,200 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه11 guests
6,700 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
9,900 € هفته ای
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
7,300 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
4,200 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
10,200 € هفته ای
مساحت کل: 270 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه15 guests
5,900 € هفته ای
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه12 guests
7,000 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
16,000 € هفته ای
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه9 guests
9,900 € هفته ای
مساحت کل: 900 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه14 guests
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
3,600 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
8,500 € هفته ای
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه11 guests
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
4,700 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
25-1 در 429 مورد, صفحه 1 در 17
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از