• еще ...
 • Porto Rotondo, ساردینیا, ایتالیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
4.5k – 22k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
15,400 € هفته ای
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع8 اتاق خواب11 حمام جداگانه16 guests
9,000 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه9 guests
10,000 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
22,000 € هفته ای
6 اتاق خواب7 حمام جداگانه14 guests
20,000 € هفته ای
مساحت زمین: 10,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه10 guests
9,500 € هفته ای
7 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
22,000 € هفته ای
7 اتاق خواب8 حمام جداگانه14 guests
4,500 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 12,000 € هفته ای
12,000 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 29,000 € هفته ای
29,000 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 8,100 € هفته ای
8,100 € هفته ای
مساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
ویلا – Olbia, ساردینیا, ایتالیا. 60,000 € هفته ای
60,000 € هفته ای
مساحت کل: 650 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 21,000 € هفته ای
21,000 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 9,800 € هفته ای
9,800 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه9 guests
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 5,800 € هفته ای
5,800 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 20,000 € هفته ای
20,000 € هفته ای
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
ویلا – Baja Sardinia, ساردینیا, ایتالیا. 6,500 € هفته ای
6,500 € هفته ای
مساحت کل: 280 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 8,000 € هفته ای
8,000 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه9 guests
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Olbia, ساردینیا, ایتالیا. 6,000 € هفته ای
6,000 € هفته ای
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه4 guests
ویلا – Olbia, ساردینیا, ایتالیا. 3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه6 guests
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 7,500 € هفته ای
7,500 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 8,100 € هفته ای
8,100 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه6 guests
دو خانه بهم چسبیده – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 11,700 € هفته ای
11,700 € هفته ای
مساحت کل: 240 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Golfo Aranci, ساردینیا, ایتالیا. 4,100 € هفته ای
4,100 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Golfo Aranci, ساردینیا, ایتالیا. 3,400 € هفته ای
3,400 € هفته ای
مساحت کل: 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Palau, ساردینیا, ایتالیا. 6,700 € هفته ای
6,700 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Golfo Aranci, ساردینیا, ایتالیا. 3,270 € هفته ای
3,270 € هفته ای
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Palau, ساردینیا, ایتالیا. 5,000 € هفته ای
5,000 € هفته ای
مساحت کل: 150 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Palau, ساردینیا, ایتالیا. 6,000 € هفته ای
6,000 € هفته ای
مساحت کل: 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Palau, ساردینیا, ایتالیا. 5,700 € هفته ای
5,700 € هفته ای
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Baja Sardinia, ساردینیا, ایتالیا. 3,800 € هفته ای
3,800 € هفته ای
مساحت کل: 125 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 4,500 € هفته ای
4,500 € هفته ای
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 39 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از