• еще ...
 • Porto Rotondo, ساردینیا, ایتالیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
4.5k – 300k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
15,400 € هفته ای
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع8 اتاق خواب16 guests11 حمام جداگانه
9,000 € هفته ای
5 اتاق خواب9 guests5 حمام جداگانه
10,000 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
22,000 € هفته ای
6 اتاق خواب14 guests7 حمام جداگانه
7,900 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
20,000 € هفته ای
مساحت زمین: 10,000 متر مربع6 اتاق خواب10 guests6 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
7 اتاق خواب14 guests6 حمام جداگانه
9,500 € هفته ای
7 اتاق خواب12 guests6 حمام جداگانه
22,000 € هفته ای
7 اتاق خواب14 guests8 حمام جداگانه
4,500 € هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 29,000 € هفته ای
29,000 € هفته ای
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع6 اتاق خواب12 guests6 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 8,100 € هفته ای
8,100 € هفته ای
مساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Olbia, ساردینیا, ایتالیا. 60,000 € هفته ای
60,000 € هفته ای
مساحت کل 650 متر مربع5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 21,000 € هفته ای
21,000 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 9,800 € هفته ای
9,800 € هفته ای
5 اتاق خواب9 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 5,800 € هفته ای
5,800 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 20,000 € هفته ای
20,000 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع6 اتاق خواب12 guests6 حمام جداگانه
ویلا – Baja Sardinia, ساردینیا, ایتالیا. 6,500 € هفته ای
6,500 € هفته ای
مساحت کل 280 متر مربع6 اتاق خواب12 guests6 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 8,000 € هفته ای
8,000 € هفته ای
5 اتاق خواب9 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
5 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
6 اتاق خواب12 guests6 حمام جداگانه
ویلا – Olbia, ساردینیا, ایتالیا. 6,000 € هفته ای
6,000 € هفته ای
2 اتاق خواب4 guests2 حمام جداگانه
ویلا – Olbia, ساردینیا, ایتالیا. 3,500 € هفته ای
3,500 € هفته ای
3 اتاق خواب6 guests2 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
ویلا – Olbia, ساردینیا, ایتالیا. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
7 اتاق خواب14 guests7 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 7,500 € هفته ای
7,500 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 4,600 € هفته ای
4,600 € هفته ای
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 8,100 € هفته ای
8,100 € هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Palau, ساردینیا, ایتالیا. 1,820 € هفته ای
1,820 € هفته ای
مساحت کل 150 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 1,820 € هفته ای
1,820 € هفته ای
مساحت کل 180 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 1,950 € هفته ای
1,950 € هفته ای
مساحت کل: 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Golfo Aranci, ساردینیا, ایتالیا. 1,800 € هفته ای
1,800 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 2,230 € هفته ای
2,230 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Palau, ساردینیا, ایتالیا. 2,000 € هفته ای
2,000 € هفته ای
مساحت کل 150 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 11,500 € هفته ای
11,500 € هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 10,400 € هفته ای
10,400 € هفته ای
3 اتاق خواب7 guests3 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Golfo Aranci, ساردینیا, ایتالیا. 3,100 € هفته ای
3,100 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Porto Cervo, ساردینیا, ایتالیا. 10,000 € هفته ای
10,000 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests6 حمام جداگانه
ویلا – Olbia, ساردینیا, ایتالیا. 6,300 € هفته ای
6,300 € هفته ای
3 اتاق خواب6 guests2 حمام جداگانه
ویلا – Baja Sardinia, ساردینیا, ایتالیا. 5,900 € هفته ای
5,900 € هفته ای
5 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از