• еще ...
 • Jimbaran, Bali, اندونزی
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
4.5k – 11.7k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه، ویلا،خانه روستایی Jimbaran

6 ملک در
7,000 $ هفته ای
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع4 اتاق خواب10 guests4 حمام جداگانه
11,700 $ هفته ای
5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
10,700 $ هفته ای
5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
8,800 $ هفته ای
4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
5,000 $ هفته ای
مساحت کل 450 متر مربع4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
4,500 $ هفته ای
4 اتاق خواب

املاک و دارایی های مشابه

ویلا – Badung, اندونزی. 3,100 $ هفته ای
3,100 $ هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع2 اتاق خواب4 guests2 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 7,200 $ هفته ای
7,200 $ هفته ای
4 اتاق خواب9 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 4,300 $ هفته ای
4,300 $ هفته ای
4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Kerobokan, Bali, اندونزی. 4,200 $ هفته ای
4,200 $ هفته ای
5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 6,000 $ هفته ای
6,000 $ هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 7,500 $ هفته ای
7,500 $ هفته ای
4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 9,000 $ هفته ای
9,000 $ هفته ای
4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 4,100 $ هفته ای
4,100 $ هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 14,500 $ هفته ای
14,500 $ هفته ای
مساحت کل 1,000 متر مربع5 اتاق خواب10 guests5 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 6,400 $ هفته ای
6,400 $ هفته ای
4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 6,000 $ هفته ای
6,000 $ هفته ای
4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 4,600 $ هفته ای
4,600 $ هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 4,450 $ هفته ای
4,450 $ هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 3,500 $ هفته ای
3,500 $ هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 3,100 $ هفته ای
3,100 $ هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 4,000 $ هفته ای
4,000 $ هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 5,600 $ هفته ای
5,600 $ هفته ای
2 اتاق خواب5 guests2 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 11,300 $ هفته ای
11,300 $ هفته ای
4 اتاق خواب8 guests4 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 6,500 $ هفته ای
6,500 $ هفته ای
مساحت کل 580 متر مربع3 اتاق خواب7 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 3,300 $ هفته ای
3,300 $ هفته ای
3 اتاق خواب6 guests2 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 4,000 $ هفته ای
4,000 $ هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 3,600 $ هفته ای
3,600 $ هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 3,300 $ هفته ای
3,300 $ هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 3,740 $ هفته ای
3,740 $ هفته ای
3 اتاق خواب6 guests3 حمام جداگانه
ویلا – Badung, اندونزی. 6,300 $ هفته ای
6,300 $ هفته ای
مساحت کل: 2,700 متر مربعمساحت زمین: 2,700 متر مربع4 اتاق خواب
25-1 در 76 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از