خانه، ویلا،خانه روستایی
2.5k – 33.6k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه، ویلا،خانه روستایی پلوپونز

60 ملک در
12,000 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع8 اتاق خواب مکان خواب 166 حمام جداگانه
Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
12,000 € هفته ای
3,200 € هفته ای
مساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 144 حمام جداگانه
Epidavros, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,200 € هفته ای
6,000 € هفته ای
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
6,000 € هفته ای
4,000 € هفته ای
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 103 حمام جداگانه
Epidavros, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
4,000 € هفته ای
5,000 € هفته ای
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 106 حمام جداگانه
Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
5,000 € هفته ای
12,000 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 4,600 متر مربع8 اتاق خواب مکان خواب 167 حمام جداگانه
Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
12,000 € هفته ای
15,000 € هفته ای
مساحت کل 720 متر مربعمساحت زمین: 3,800 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 125 حمام جداگانه
Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
15,000 € هفته ای
6,000 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
6,000 € هفته ای
26,000 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
26,000 € هفته ای
9,700 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
9,700 € هفته ای
6,900 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 106 حمام جداگانه
Loutraki, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
6,900 € هفته ای
4,200 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 124 حمام جداگانه
Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
4,200 € هفته ای
2,500 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 64 حمام جداگانه
پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
2,500 € هفته ای
4,000 € هفته ای
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 72 حمام جداگانه
پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
4,000 € هفته ای
3,100 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 92 حمام جداگانه
Loutraki, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,100 € هفته ای
2,900 € هفته ای
مساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
Loutraki, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
2,900 € هفته ای
15,000 € هفته ای
6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
15,000 € هفته ای
3,800 € هفته ای
مساحت کل 240 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 125 حمام جداگانه
Epidavros, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,800 € هفته ای
4,100 € هفته ای
مساحت کل 315 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
کورینتوس, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
4,100 € هفته ای
7,000 € هفته ای
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 103 حمام جداگانه
پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
7,000 € هفته ای
29,000 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع9 اتاق خواب مکان خواب 168 حمام جداگانه
Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
29,000 € هفته ای
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 190 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
Porto Cheli, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
6,200 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
6,200 € هفته ای
4,900 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
4,900 € هفته ای
3,500 € هفته ای
مساحت کل 270 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
پلوپونز, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,500 € هفته ای
25-1 در 60 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از