خانه، ویلا،خانه روستایی
2.7k – 23.5k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه، ویلا،خانه روستایی کورفو

44 ملک در
3,550 € هفته ای
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,550 € هفته ای
23,500 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربع7 اتاق خواب مکان خواب 147 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
23,500 € هفته ای
3,850 € هفته ای
مساحت کل 190 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,850 € هفته ای
4,500 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
4,500 € هفته ای
8,100 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
8,100 € هفته ای
4,600 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 72 حمام جداگانه
Acharavi, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
4,600 € هفته ای
4,400 € هفته ای
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 94 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
4,400 € هفته ای
16,000 € هفته ای
مساحت کل 580 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 128 حمام جداگانه
Gouvia, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
16,000 € هفته ای
5,100 € هفته ای
مساحت زمین: 2,000 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 63 حمام جداگانه
Dassia, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
5,100 € هفته ای
3,900 € هفته ای
مساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,900 € هفته ای
9,500 € هفته ای
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 125 حمام جداگانه
Limni, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
9,500 € هفته ای
4,700 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
4,700 € هفته ای
6,400 € هفته ای
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 63 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
6,400 € هفته ای
20,000 € هفته ای
7 اتاق خواب مکان خواب 147 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
20,000 € هفته ای
4,600 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 63 حمام جداگانه
Kalami, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
4,600 € هفته ای
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 5,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
3,200 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 71 حمام جداگانه
Lefkimmi, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,200 € هفته ای
10,200 € هفته ای
مساحت کل 290 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
10,200 € هفته ای
9,200 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
9,200 € هفته ای
3,300 € هفته ای
مساحت کل 280 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
Acharavi, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,300 € هفته ای
5,600 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
Acharavi, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
5,600 € هفته ای
2,700 € هفته ای
مساحت کل 190 متر مربع3 اتاق خواب مکان خواب 53 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
2,700 € هفته ای
3,900 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 64 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
3,900 € هفته ای
5,200 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
5,200 € هفته ای
6,000 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 63 حمام جداگانه
کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
6,000 € هفته ای
25-1 در 44 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از