• more ...
 • Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
2.5k – 61k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
18,200 € هفته ای
مساحت کل 450 متر مربع9 اتاق خواب مکان خواب 129 حمام جداگانه
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
18,200 € هفته ای
3,900 € هفته ای
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 94 حمام جداگانه
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
3,900 € هفته ای
6,200 € هفته ای
مساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 95 حمام جداگانه
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
6,200 € هفته ای
3,500 € هفته ای
مساحت زمین: 1,800 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 146 حمام جداگانه
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
3,500 € هفته ای
5,800 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
5,800 € هفته ای
5,200 € هفته ای
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 82 حمام جداگانه
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
5,200 € هفته ای
8,400 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 82 حمام جداگانه
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
8,400 € هفته ای
4,700 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 62 حمام جداگانه
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
4,700 € هفته ای
3,700 € هفته ای
مساحت کل 100 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
3,700 € هفته ای
3,500 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
3,500 € هفته ای
4,700 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 62 حمام جداگانه
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
4,700 € هفته ای
4,200 € هفته ای
مساحت زمین: 160 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
4,200 € هفته ای
4,200 € هفته ای
مساحت زمین: 160 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
4,200 € هفته ای
5,300 € هفته ای
مساحت زمین: 450 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
5,300 € هفته ای
21,500 € هفته ای
مساحت زمین: 920 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
21,500 € هفته ای
14,300 € هفته ای
مساحت زمین: 286 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
14,300 € هفته ای
28,000 € هفته ای
مساحت زمین: 450 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
28,000 € هفته ای
56,000 € هفته ای
مساحت زمین: 950 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
56,000 € هفته ای
12,900 € هفته ای
مساحت زمین: 240 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
12,900 € هفته ای
35,500 € هفته ای
مساحت زمین: 450 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
35,500 € هفته ای
22,000 € هفته ای
مساحت زمین: 195 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
22,000 € هفته ای
2,500 € هفته ای
مساحت زمین: 105 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
2,500 € هفته ای
33,500 € هفته ای
مساحت زمین: 750 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
33,500 € هفته ای
6,700 € هفته ای
مساحت زمین: 365 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
6,700 € هفته ای
2,940 € هفته ای
مساحت زمین: 250 متر مربع
Sithonia, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان
2,940 € هفته ای
25-1 در 34 مورد, صفحه 1 در 2
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از